F Harfi

 

Fable feybıl MASAL, EFSANE

Fabulous febulıs HARİKA, İNANILMAZ

Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK

Fact fek GERÇEK

Factory fektri FABRİKA

Fade feyd SOLMAK

Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK

Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure

Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK

Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR

Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE

Faith feyth 1.İNANÇ 2.GÜVENMEK

Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK

Fake feyk TAKLİT, SAHTE

Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)

False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE

Fame feym ŞÖHRET, ÜN

Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK

Family femıli AİLE, FAMİLYA

Famous feymıs ÜNLÜ

Fan fen 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR

Fanatic fınıtik FANATİK

Fancy fensi 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ

Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI

Far far UZAK

Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)

Farm fam ÇİFTLİK

Farther fardır DAHA UZAK

Fashion feşn MODA

Fast fast HIZLI

Fasten fasn BAĞLAMAK

Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)

Fate feyt KADER

Father fadır BABA

Fault folt KUSUR

Faultless foltlıs KUSURSUZ

Faulty folti KUSURLU

Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK

Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI

Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ

Fear fiır KORKU

Fearful fiıfl KORKUTUCU

Feather fedır TÜY (kuş tüyü)

Feature fii?ır ÖZELLİK

February february ŞUBAT

Fed Up fedap BIKMAK (I’m fed up:Bıktım)

Federal fedırıl FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ

Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)

Feed fid BESLEMEK

Feel fiil HİSSETMEK

Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM

Female fimeyl DİŞİ

Fence fens ÇİT

Ferry feri FERİBOT, ARABA VAPURU

Fertile förtaıl 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN

Fertilize förtılaız 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)

Festival festıvıl FESTİVAL

Fetch feç GİDİP GETİRMEK

Fever fivır ATEŞ (vücut)

Few füu AZ, BİR KAÇ

Fiance fiansey NİŞANLI

Fiction fikşın KURGU (roman)

Field fiild ALAN

Fig fig 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU

Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK

Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT

File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA

Fill fil DOLDURMAK

Film film FİLM

Final faynl SON

Finally faynıli SONUNDA

Finance faynens FİNANS

Find faynd BULMAK

Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI

Finger fingır PARMAK

Finish finiş BİTİM, BİTMEK

Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK

Fire-Brigade fayı-brigeyd İTFAİYE

Firm förm 1.SERT 2.FİRMA

First först BİRİNCİ, İLK

Fiscal fiskıl DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)

Fish fiş BALIK

Fist fist YUMRUK

Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK

Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT

Flag fleg BAYRAK

Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)

Flame fleym ALEV

Flash fleş FLAŞ

Flat flet 1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)

Flavour fleyvır TAT

Flea flii PİRE

Flee flii KAÇMAK

Fleet fliit FİLO (gemi vb.)

Flesh fleş ET (derinin altındaki)

Flight flayt UÇUŞ

Flipper flipır 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ

Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)

Flock flok SÜRÜ

Flood flad SEL

Floor floor YAPININ TABANI, KAT

Florist florıst ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE

Flour flauır UN

Flower flauır ÇİÇEK

Fluent flüınt AKICI

Fly flay 1.UÇMAK 2.SİNEK

Foam Rubber fom rabır SÜNGER

Foam fom KÖPÜK

Fog fog SİS

Fold fould KATLAMAK

Folk folk HALK

Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK

Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK

Food fuud YİYECEK, BESİN

Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK

Foolish fuuliş APTALCA

Foot fuut AYAK

Football futbool FUTBOL

Footprint futprint AYAK İZİ

For for İÇİN

Forbid forbid YASAKLAMAK

Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS

Forecast forkast TAHMİN

Forehead forıd ALIN

Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)

Foreman formın USTABAŞI, FORMEN

Forest forıst ORMAN

Forever fırevır DEVAMLI OLARAK

Forge for? 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK

Forger forcır ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ

Forget fıget UNUTMAK

Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK

Fork fork ÇATAL

Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM

Formal formıl RESMİ, CİDDİ

Former formır ÖNCEKİ ZAMAN

Forthwith forthvit DERHAL, HEMEN

Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN

Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH

Forward forvıd İLERİ

Foul fol PİS, KİRLİ

Found faund İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK

Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF

Fountain fauntın FISKİYE

Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM

Fox foks TİLKİ

Fragile fre?ayıl KOLAY KIRILABİR

Frame freym ÇERÇEVE

Frank frenk AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ

Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ

Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK

Freedom friidım ÖZGÜRLÜK

Freeze friz DONMAK

Freight freyt HAMULE, NAVLUN

Fresh freş TAZE

Friday fraydey CUMA

Fridge fric BUZDOLABI

Friend frend ARKADAŞ

Friendly frendli DOSTÇA

Fright frayt KORKU

Frighten fraytn KORKUTMAK

Frog frog KURBAĞA

From from (…DEN, …DAN) EKİ

Front frant ÖN

Frontier frantier SINIR

Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK

Fruit fruut MEYVE

Fry fray KIZARTMAK

Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI

Full Stop fulstop NOKTA

Full ful DOLU, TAMAMEN

Fun fan EĞLENCE

Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK

Fundamental fandımentıl TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ

Funeral füunırıl CENAZE

Funny fani 1.KOMİK 2.GARİP

Fur för KÜRK

Furnish förniş DÖŞEMEK

Further fördır DAHA

Furthermore fördırmor YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)

Fuse füuz SİGORTA (elektrik vb.)

Fuss faas TELAŞ, TELAŞLANMAK

Future füuçır GELECEK

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi