How many…? – (Kaç Tane…?)

How many…?
(Kaç Tane…?)

Bir nesneden / varlıktan kaç tane olduğunu öğrenmek için ?how many? soru ifadesi ile sorular sorulur. ?How many? soru kelimesi ile iki farklı şekilde soru sorulabilir. Üçüncü tekil şahıslar ?he / she / it? söz konusu olduğunda, olumlu cümlelerde ?have? fiili ?has? şekline dönüşür. Birinci şekilde, ?how many? soru kelimesinden sonra nesne çoğul olarak kullanılır. Sonra ilgili şahıs zamirine uyumlu yardımcı fiil yer alır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde değişiklik yoktur.

How many hats do you have? (Senin kaç şapkan var?)
I have two hats. (Benim iki şapkam var.)

How many brothers does he have? (Onun kaç erkek kardeşi var?)
He has two brothers. (Onun iki erkek kardeşi var.)

How many trees do you see in the garden? (Bahçede kaç ağaç görüyorsun.)
I see eight trees in the garden. (Bahçede sekiz ağaç görüyorum.)

İkinci şekilde, ?how many? soru kelimesinden sonra çoğul nesne ve sonrasında ?to be (are / were)? fiili kullanılır. Daha sonra edat öbeği ya da zarf ilave edilerek soru cümlesi ifade edilmiş olur.

How many days are in a year? (Bir yılda kaç gün vardır?)
Three hundred and sixty-five days are in a year. (Bir yılda üç yüz altmış beş gün vardır.)

How many officers are in the room? (Odada kaç subay var?)
Six officers are in the room. (Odada altı subay var.)

How many classrooms are in the building? (Binada kaç sınıf var?)
Thirty-two classrooms are in the building. (Binada otuz-iki sınıf var)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi