Possessive Nouns (İsimlerin Sahiplik Hali)

?Possessive Nouns?, isimlerin sahiplik eki, yani tamlayan hali anlamına gelir. Cümleye ?babamın arabası, öğrencilerin kalemleri? gibi anlamlar katar. İsmin durumuna göre sahiplik ekleri değişir. Birkaç yolla yapılır.

Possessive Nouns (isimlerin sahiplik hali) tekil isimlerin sonuna ??s? konularak yapılır.

the teacher?s book (öğretmenin kitabı)
the man?s pencil (adamın kalemi)

Sonu ?s? ile bitmeyen çoğul isimlerde ?-?s? ile sahiplik (possessive) haline girerler.

children?s toys (çocuk oyuncakları / çocukların oynadığı oyuncaklar)
the women?s shoes (kadınların ayakkabıları)

? s? ile biten isimlerin çoğullarında yalnızca üstten bir virgül (?) kullanılır.

the soldiers? barracks (askerlerin koğuşu)
girls? dresses (kız elbiseleri / kızların giydiği elbiseler)

?s? ile biten klasik adlara yalnızca üstten virgül eklenir.

Archimedes? law (Arşimed?in kanunu)
Sophocles? plays (Sofokles?in oyunları)

?s? ile biten öteki isimler ??s? ya da yalnızca üstten virgül (?) alabilir.

James?s beautiful house (James?in güzel evi)
James? beautiful house

Bir şeye sahip olan kişiler birden fazlaysa sadece son isme ?-?s? ilave edilerek
iyelik haline sokulur.

Stephen and Jack?s room (Stephen ve Jack?in odası)
Your mother and father?s car (Annenin ve babanın arabası)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi