Simple Past Tense – Olumlu Cümleler (Düzenli fiillerle)

Affirmative Statements / Regular Verbs
(Olumlu Cümleler / Düzenli Fiiller)

Geçmişte olan eylemleri anlatmada Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) kullanılır. Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali (V2) kullanılır. İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna ?-d, -ed, veya -ied? takısı eklenir. Geçmiş Zamanda, dün (yesterday), geçen hafta / sene / Pazar (last week / year / Sunday), dün gece (last night), iki yıl / dört gün / üç dakika önce (two years / four days / three minutes ago) gibi zaman belirteçleri (time expressions) kullanılır.

Fiil sesli harfle biterse ?-d? eklenir.
?-d?
close+d closed
shave+d shaved
like+d liked

Fiil sessiz harfle biterse
?-ed? eklenir.
?-ed?
look+ed looked
want+ed wanted
answer+ed answered

Fiilin sonu bir sessiz harf ve ?-y? ile biterse, ?-y?, ?-i? yapılır, sonra ?-ed? eklenir
?-ied?
study+ed studied
cry+ed cried
fly+ed flied

-y den önce sesli harf ile biterse ?-ed? eklenir.
?-ed?
play+ed stay+ed

Kısa fiilerde fiil ?bir sessiz, bir sesli, bir sessiz? ile bitiyorsa sondaki sessiz harf çift olarak yazılır
?-ed?
stop+ed stopped
rob+ed robbed

She learned new words yesterday. (Dün yeni kelimeler öğrendi.)
Mehmet opened the window three hours ago. (Mehmet pencereyi üç saat önce açtı.)
The teacher closed the window. (Öğretmen pencereyi kapattı.)
Bros stayed home last night. ( Bros dün gece evde kaldı.)
Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)
She washed her hands. (Ellerini yıkadı.)

I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film izledim.)
My roommate cooked dinner yesterday. (Dün ev arkadaşım yemeği pişirdi.)
We played tennis last week. (Geçen hafta tenis oynadık.)
They talked to Gibs last Monday. (Geçen pazartesi Gibs?le konuştular.)
I answered questions five minutes ago. (Beş dakika önce soruları cevapladım.)
Tony helped me for my homework last night. (Dün gece Tony ödevime yardım etti.)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi