Simple Past Tense- Was Were Yapısı (Geçmiş Zaman)

Verb To Be and The Simple Past Tense
(Geçmiş Zaman ve To Be Fiilinin kullanımı)

Geçmiş zaman olarak bildiğimiz dilbilgisi yapısıdır. ?Simple Past Tense? geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. ?To be? fiilinin Geçmiş Zaman hali ?was / were? yardımcı fiileri ile ifade edilir.

?am ve is? yardımcı fiilleri yerine Geçmiş Zaman?da ?was?, ?are? yardımcı fiilinin yerine ?were? kullanılır. Geçmiş Zaman, zaman belirteçleri ?geçen yıl / ay / hafta (last year / month / week), önce (ago) ve dün (yesterday)? ifadeleridir.

Be Affirmative Statements
(Be Fiilinin Geniş Zaman ve Geçmiş Zamanda Olumlu Cümleler ile Kullanımı)

I am a university student now. (Şu anda üniversite öğrencisiyim.)
I was a high school student last year. (Geçen yıl lise öğrencisiydim.)

He is a 33 now. (O şimdi 33 yaşında.)
He was 31 two years ago. (İki yıl önce o 31 idi.)

They are in İstanbul now. (Onlar şu anda İstanbul?da.)
They were in Ankara yesterday. (Onlar dün Ankara?daydılar.)

Be Negative Statements
(Be Fiilinin Geçmiş Zamanda Olumsuz Cümleler ile Kullanımı)

Yardımcı fiilden sonra yerleştirilen ?not? cümleyi olumsuz hale getirir.
?was not, wasn?t?; ?were not, weren?t? şeklinde kısaltılır.

I wasn?t here yesterday. (Ben dün burada değildim.)
He wasn?t at home last week. (O geçen hafta evde değildi.)
She wasn?t in the kitchen an hour ago. (O bir saat önce mutfakta değildi.)

Be (Yes / No Questions, Long / Short Answers)
(Evet / Hayır ile Verilen Uzun ve Kısa Cevaplar)

Was Onur in the classroom this morning? ( Onur bu sabah sınıfta mıydı?)
Yes, he was. (Evet, sınıftaydı.)
Yes, he was in the classroom this morning. (Evet, o bu sabah sınıftaydı.)

Was your brother sick last week? (Kardeşin geçen hafta hasta mıydı?)
Yes, he was. (Evet, hastaydı.)
Yes, he was sick last week. (Evet, o geçen hafta hastaydı.)

Were Sally and Molly tired yesterday? (Sally ve Molly dün yorgun muydu?)
Yes, they were. (Evet, hastaydılar.)
Yes, they were tired yesterday. (Evet, onlar dün yorgundu.)

Was I here yesterday? (Ben dün burada mıydım?)
No, you weren?t. (Hayır, değildin.)
No, you weren?t here yesterday. (Hayır, sen dün burada değildin.)

Were you at school last Monday? (Geçen Pazartesi okulda mıydın?)
No, we weren?t. (Hayır, değildik.)
No, we weren?t at school last Monday. (Hayır, biz geçen pazartesi okulda değildik.)

Were they thirsty after the soccer match? (Onlar futbol maçından sonra susamışlar mıydı?)
No, they weren?t. (Hayır, susamamışlardı.)
No, they weren?t thirsty after the soccer (Hayır, onlar futbol maçından sonra
match. susamamışlardı.)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi