Simple Present Tense Question Words – Who When What Where How often Soruları

Who Question Word and The Simple Present Tense
(?Kim? Soru Kelimesi ve Geniş Zaman)

?Who? soru kelimesinden hemen sonra fiil ?-es / -s? almış olarak kullanılır.

Who goes to the office every day? (Büroya her gün kim gider?)
Smith goes to the office every day. (Büroya her gün Smith gider.)

Who watches TV in the evenings? (Akşamları kim TV seyreder?)
My sister watches TV in the evenings. (Akşamları kız kardeşim TV seyreder.)

Who comes early every day? (Her gün kim erken gelir?)
Baran comes early every day. (Her gün Baran erken gelir.)

What Question Word and The Simple Present Tense
(?Ne? Soru Kelimesi ve Geniş Zaman)

?What? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?what? soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

The boy goes to bed at 10:30 pm. (Çocuk saat 10:30?da yatmaya gider.)
Does the boy go to bed at 10:30 pm? (Çocuk yatmaya saat 10:30?da mı gider?)
What does the boy do at 10:30 pm? (Çocuk saat 10:30?da ne yapar?)

İnan goes to the library after class. ( İnan dersten sonra kütüphaneye gider.)
Does Lt İnan go to the library after class? ( İnan dersten sonra kütüphaneye gider mi?)
What does İnan do after class? (Dersten sonra İnan ne yapar?)

Adam and Mary play tennis every (Adam ve Mary her hafta sonu tenis oynarlar.)
weekend.
Do Adam and Mary play tennis every (Adam ve Mary her hafta sonu tenis oynarlar weekend? mı?)
What do Adam and Mary do every (Adam ve Mary her hafta sonu ne yaparlar?)
weekend?

Where Question Word and The Simple Present Tense
(?Nere, Nereye, Nerede, Neresi? Soru Kelimeleri ve Geniş Zaman)

?Where? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?where? soru kelimesi cümlenin başında kullanılır. Sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

Betty eats breakfast at the cafe. (Betty kahvaltısını kafede yapar.)
Does Betty eat breakfast at the cafe? (Betty kahvaltısını kafede mi yapar?)
Where does Betty eat breakfast? (Betty kahvaltısını nerede yapar?)

Al and Jennifer live in İstanbul. (Al ve Jennifer İstanbul?da yaşarlar.)
Do Al and Jennifer live in İstanbul? (Al ve Jennifer İstanbul?da mı yaşarlar?)
Where do Al and Jennifer live? (Al and Jennifer nerede yaşarlar?)

The students buy hats from the BX. (Öğrenciler şapkaları BX?den satın alırlar.)
Do the students buy hats from the BX? (Öğrenciler şapkaları BX?den mi satın alırlar?)
Where do the students buy hats? (Öğrenciler şapkaları nereden satın alırlar?)

Akın goes to his office after the ( Akın toplantılardan sonra bürosuna gider.)
meetings.
Does Akın go to his office after the ( Akın toplantılardan sonra bürosuna mı meetings? gider?)
Where does Akın go after the ( Akın toplantılardan sonra nereye gider?)
meetings?

The students have their exams at the (Öğrenciler sınavlarını laboratuarlarda olurlar.)
laboratories.
Do the students have their exams at the (Öğrenciler sınavlarını laboratuarlarda mı laboratories? olurlar?)
Where do the students have their exams? (Öğrenciler sınavlarını nerede olurlar?)

When Question Word and The Simple Present Tense
(?Ne Zaman? Soru Kelimesi ve Geniş Zaman)

?When? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?when? soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

I go to the cinema on Fridays. (Ben Cuma günleri sinemaya giderim.)
Do you go to the cinema on Fridays? (Sen sinemaya Cuma günleri mi gidersin?)
When do you go to the cinema? (Sen sinemaya ne zaman gidersin?)

He leaves home at 7:30. (O evden saat 7:30?da ayrılır.)
Does he leave home at 7:30? (O evden 7:30?da mı ayrılır?)
When does he leave home? (O evden ne zaman ayrılır?)

The students study in the evening. (Öğrenciler akşam ders çalışırlar.)
Do the students study in the evening? (Öğrenciler akşam ders çalışırlar mı?)
When do the students study? (Öğrenciler ne zaman ders çalışırlar?)

Kennet comes to his office at 8 o?clock. ( Kennet bürosuna saat 8?de gelir.)
Does Kennet come to his office at (Kennet bürosuna saat 8?de mi gelir?)
8 o?clock?
When does Kennet come to his office? ( Kennet bürosuna ne zaman gelir?)

How often ?. ?
(?Hangi Sıklıkla ???, ?Ne Kadar Zamanda Bir ??? Soruları )

Bir eylemin hangi aralıklarla, hangi sıklıkta gerçekleştiğini sormak için ?how often? soru kelimesi kullanılır. ?How often? değişik zamanlarda, farklı yardımcı fiiller ile kullanılır. ?How often? soru ifadesinden sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz. Her zaman (always), sık sık (often), bazen / ara sıra (sometimes) ve asla / hiçbir zaman (never) zaman zarfları ?how often? sorusunun cevabı olarak kullanılır.

How often is she early? (O ne zaman erken gelir?)
She?s always early. (O her zaman erken gelir.)

How often does he go to the library? (O hangi sıklıkla kütüphaneye gider?)
He goes to the library every Saturday. (O her cumartesi kütüphaneye gider.)

How often do you eat fruit? (Hangi sıklıkla meyve yersiniz?)
We eat fruit every day. (Biz her gün meyve yeriz.)

How often do they eat at home? (Onlar hangi sıklıkla evde yemek yerler?)
They sometimes eat at home. (Onlar bazen evde yemek yerler.)

How often am I late? (Ben ne zaman geç kalırım? / Hangi sıklıkla geç kalırım?)
You are never late. (Sen asla geç kalmazsın.)

How often are they here? (Onlar ne zaman burada olurlar? / Onları ne zaman burada görebilirim?)
They are never here. (Onlar asla burada olmazlar.(Hiç buraya gelmezler.))
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi