Something, Anything, Nothing nedir

Something, Anything, Nothing
(Bir şey, Herhangi Bir Şey, Hiçbir Şey)

?Something?, olumlu cümle ve soru cümlelerinde, ?anything?, olumsuz cümle ve soru cümlelerinde, ?nothing?, olumlu cümlelerde kullanılır. ?Nothing? anlamca olumsuzluk ifade etmek için kullanılır.

He put something in his pocket. (Cebine bir şey koydu.)
We saw something in the dark room. (Karanlık odada bir şey gördük.)
Does Jane want something to eat? (Jane yemek için bir şey ister mi?)
Would you like something for dessert? (Tatlı olarak bir şey ister misin?)

Did he say anything about the accident? (Kaza hakkında bir şey söyledi mi?)
Can you say anything in Russian? (Rusça herhangi bir şey söyleyebilir misin?)
I don?t want anything to eat now. (Şimdi hiçbir şey yemek istemiyorum.)
They didn?t know anything about the test. (Sınav hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı.)

We know nothing. (Hiçbir şey bilmiyoruz.)
There is nothing in the car. (Arabanın içinde hiçbir şey yok.)
Nothing is important for them. (Onlar için hiçbir şey önemli değil.)
They bought nothing for my birthday. (Doğum günümde hiçbir şey almadılar.)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

gazeteler gazete keyfi ingilizce


ingilizce konu anlatımları,ingilizce dersi,ingilizce öğren,dilbilgisi anlatımı,nedir?,nasıl kullanılır?,örnek cümleler,konu anlatımı,ne?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi