Subject Pronouns (I, you, he / she / it, we, you, they)

Subject Pronouns (I, you, he / she / it, we, you, they)
(Şahıs Zamirleri : Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar)

Zamirler cümlede esas isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
I (Ben)
You (Sen)
He (Erkekler için O)
She (Kadınlar için O)
It (Cansız / hayvanlar için O)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)

George is a doctor. (George ?s a doctor.) (George bir doktordur.)
He is a doctor. (He’s a doctor.) (O (erkek) bir doktordur.)
Betty is a teacher. (Betty’s a teacher.) (Betty bir öğretmendir.)

She is a doctor. (She’s a doctor.) (O (bayan) bir doktordur.)
They are doctors. (They?re doctors.) (Onlar doktordur.)
I am a teacher. (I am a teacher.) (Ben bir öğretmenim.)
We are teachers. (We?re teachers.) (Biz öğretmeniz.)

You* are pilots. (You?re pilots.) (Sizler pilotsunuz.)
They are pilots. (They?re pilots.) (Onlar pilotturlar.)

* ?you? çoğuldur. Burada ?pilot?ın ?pilots? şeklinde çoğul olduğuna dikkat ediniz.

Negative (BE + not)
(Olumsuz / ?değildir?)

?is not? ?isn?t?, ?are not? ?aren?t? şeklinde kısaltılır.

I?m not a doctor. (Ben doktor değilim.)
You?re not a doctor. (Sen doktor değilsin.) (Tekil olan ?you?)
He?s not a pilot. (O pilot değil.)
She?s not a student. (O öğrenci değil.)
We?re not doctors. (Biz doktor değiliz.)
You?re not doctors. (Siz doktor değilsiniz.) (Çoğul olan ?you?)
They?re not doctors. (Onlar doktor değiller.)

Yes / No questions and Present Tense BE
(Evet / Hayır Cevaplı Sorular, Geniş Zamanda ?am / is / are?)

Yardımcı fiil (am – is – are) cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır. Yardımcı fiil ile sorulan sorulara ?Yes / No Questions? denir.

It is a desk. (Bu bir sıradır.)
Is it a desk? (Bu bir sıra mıdır?)
This is a book. (Bu bir kitaptır.)
Is this a book? (Bu bir kitap mıdır?)
That is a table. (Şu bir masadır.)
Is that a table? (Şu bir masa mıdır?)
I am a dentist. (Ben bir dişçiyim.)
Am I a dentist? (Ben bir dişçi miyim?)
You are a cook. (Sen bir aşçısın.)
Are you a cook? (Sen bir aşçı mısın?)
He is a doctor. (O bir doktordur.)
Is he a doctor? (O bir doktor mudur?)
She is a soldier. (O bir askerdir.)
Is she a soldier? (O bir asker midir?)
These are books. (Bunlar kitaptır.)
Are these books? (Bunlar kitap mıdır?)
Those are desks. (Şunlar sıradır.)
Are those desks? (Şunlar sıra mıdır?)
We are students. (Biz öğrenciyiz.)
Are we students? (Biz öğrenci miyiz.)
You are pilots. (Siz pilotsunuz.)
Are you pilots? (Siz pilot musunuz?)
They are doctors. (Onlar doktordur.)
Are they doctors? (Onlar doktor mudur?)

Yes / No questions and Short Answers
(Evet / Hayır ile Verilecek Kısa Cevaplar)

Kısa cevaplarda, evet / hayır ifadesinden sonra şahıs zamiri ve ilgili ?am / is / are? kullanılır. ?Yes? ile verilen cevaplar olumlu, ?No? ile verilecek cevaplar olumsuz anlamdadır.

Is this / that a pen? (Bu / Şu bir kalem midir?)
Yes, it is. (Evet, öyledir.) (Evet bu / şu bir kalemdir.)
No, it isn?t. (Hayır, değildir.) (Hayır bu / şu bir kalem değildir.)

Is he / she a doctor? (O bir doktor mudur?)
Yes, he / she is. (Evet, öyledir.) (Evet, o bir doktordur.)
No, he / she isn?t. (Hayır, değildir.) (Hayır, o bir doktor değildir.)

Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)
Yes, I am. (Evet, öyleyim.) (Evet, ben bir öğrenciyim.)
No, I?m not. (Hayır, değilim.) (Hayır, ben bir öğrenci değilim.)
Are these / those pencils? (Bunlar / Şunlar kalem midir?)
Yes, they are. (Evet, öyledirler.) (Evet, onlar kalemdir.)
No, they aren?t. (Hayır, değillerdir.) (Hayır, onlar kalem değillerdir.)

Are we pilots? (Biz pilot muyuz?)
Yes, we are. (Evet, öyleyiz.) (Evet, biz pilotuz.)
No, we aren?t. (Hayır, değiliz.) (Hayır, biz pilot değiliz.)

Are you mechanics? (Siz tamirci misiniz?)
Yes, I am. (Evet, öyleyim.) (Evet, tamirciyim.)
No, I am not (Hayır, değilim.) (Hayır, tamirci değilim.

Are they teachers? (Onlar öğretmen midir?)
Yes, they are. (Evet, öyledirler.) (Evet, onlar öğretmendir.)
No, they aren?t. (Hayır, değildirler.) (Hayır, onlar öğretmen değildir.)
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi