although even though despite in spite of cümleleri

He decided to go, although I told him not to. —- Yapmamasını ona söylememe rağmen gitmeye karar verdi.

They won the war, although it cost them millions of lives. —- Milyonlarca yaşama mal olmasına rağmen savaşı kazandılar.

Although he’s only 12, David is taller than his mother —- 12 yaşında olmasına rağmen David annesinden daha uzundur.

Although she’s not officially our boss, she’s in effective control of the office—- Gerçekte patronumuz olmamasına rağmen, ofisin etkin kontrolüne sahiptir.

Even though she hasn’t really got the time, she still offered to help .—- Gerçekten vakti olmamasına rağmen yardım etmeyi teklif etti.

Even though he’s 86, he has excellent health —- 86 yaşında olmasına rağmen mükemmel bir sıhhati var.

I still enjoyed the week despite the weather. —- Havaya rağmen yine de hafta sonundan zevk aldım.

Despite its financial problems, the company is successful.—- Mali sorunlara rağmen şirket başarılı.

Buses are still running, despite the snow. —- Kara rağmen otobüsler çalışıyor.

Despite living in different countries, the two families have maintained close links.—- Farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen iki aile yakın ilişkilerini sürdürmektedirler.

He was able to lead a normal life, despite the illness.—- Hastalığına rağmen normal bir yaşam sürdürebildi.

He still loves her in spite of everything.—- Her şeye rağmen hala onu seviyor.

In spite of the problems, he went on living. —- Sorunlara rağmen yaşamaya devam etti.

They are very cheerful in spite of their colds. —- Soğuk algınlıklarına rağmen çok neşeliler.

In spite of her illness, James went to school. —- hastalığına rağmen James okula gitti.

I like my apartment a lot although it is quite small —- Küçük olmasına rağmen dairemi çok seviyorum.

I still enjoyed the picnic despite the weather. —- havaya rağmen piknikten zevk aldım.

He failed the test in spite of studying hard. —- Çok çalışmasına rağmen sınavda başarısız oldu.

I won’t go to the party even though I was invited —- Davet edilmeme rağmen partiye gitmeyeceğim.

We went out despite the rain. —- Yağmura rağmen dışarı çıktık.

Even though it was very Iate, he went on working. —- Çok geç olmasına rağmen çalışmaya devam etti.

Despite all our efforts , the authorities decided to close the school. —- Çabalarımıza rağmen yetkililer okulu kapatmaya karar verdiler.

You can copy down my answers although I’m not sure they’re right. —- Doğru olduklarından emin olmamama rağmen cevaplarımı kopyalayabilirsin.

Leave a Reply

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi