Search Results

Comparative, Superlative Forms of Adjectives and Adverbs

(Sıfatların ve Zarfların Karşılaştırma ve En Üstünlük Halleri) Sıfatlar, sahip oldukları özelliklerin derecelerinin belirtilmesi bakımından üç değişik şekilden birinde bulunurlar. Comparative Degree – İki varlığın karşılaştırılması. İki tane varlığın hangisinin daha üstün durumda olduğunu anlatan karşılaştırma şeklidir. Kısa sıfatlarda, sıfatlardan…

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free