Search Results

İngilizce ekler (suffix ve prefix)

Common Suffıxes And Prefıxes a- / an- : yoksun, olmayan anlamı verir. Örnek : atypical (tipik olmayan) ab- : olmayan anlamı verir. Örnek : abnormal (normal olmayan) -able / -ible : genellikle eylemden sıfat türetir. Örnek : reliable (güvenilir), readable…

ingilizce dersler ingilizce ders online konu anlatım ve alıştırma ingilizce özel ders ingilizce eğitim öğetim setleri- ingilizce sözlük online video ders- ingilizce öğreniyorum ingilizcesi türkçesi ingilizce türkçe sözlük ingilizce öğreniyorum learn English free Çiğdem Terzi