acting ile ilgili cümleler

Tom is acting nuts. <----> Tom kaçık davranıyor.

Tom is acting weird. <----> Tom tuhaf davranıyor.

You’re acting funny. <----> Komik davranıyorsun.

You’re acting weird. <----> Garip davranıyorsun.

I don’t enjoy acting. <----> Oyunculuktan zevk almıyorum.

You’re acting creepy. <----> Tüyler ürpertici şekilde davranıyorsun.

Tom is acting strange. <----> Tom garip davranıyor.

Who is acting as head? <----> Kim başkan gibi hareket ediyor?

He’s acting on his own. <----> O kendi başına davranıyor.

Tom was acting strange. <----> Tom garip davranıyordu.

He was acting on orders. <----> Emirlerle hareket ediyordu.

Quit acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmaya son ver.

Quit acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmayı kes!

Stop acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmaya son ver.

Stop acting like a jerk. <----> Bir pislik gibi davranmayı kes.

The acting is very good. <----> Oyunculuk çok iyidir.

Tom is acting strangely. <----> Tom garip davranıyor.

Quit acting like a child. <----> Çocuk gibi davranmaktan vazgeç.

She’s acting on instinct. <----> O, içgüdüyle hareket ediyor.

Stop acting like a child. <----> Bir çocuk gibi davranmayı bırak.

Tom is acting on his own. <----> Tom kendi başına hareket ediyor.

I am acting for my father. <----> Ben babamın hesabına çalışıyorum.

I love acting and singing. <----> Ben rol yapmayı ve şarkı söylemeyi severim.

Stop acting like a victim. <----> Bir mağdur gibi davranmayı bırak.

Stop acting like you care. <----> İstediğin gibi davranmayı bırak.

Tom is acting like a baby. <----> Tom, bir bebek gibi davranıyor.

Tom is acting like a fool. <----> Tom bir aptal gibi davranıyor.

Tom is in my acting class. <----> Tom benim oyunculuk sınıfında.

Tom was acting on his own. <----> Tom tek başına hareket ediyordu.

You’re acting like a baby. <----> Bir bebek gibi davranıyorsun.

You’re acting like a fool. <----> Sen bir aptal gibi davranıyorsun.

He has a talent for acting. <----> Onun oyunculuk için bir yeteneği var.

The car is acting up again. <----> Araba yine tekliyor.

Tom is acting like a child. <----> Tom bir çocuk gibi davranıyor.

Why is Tom acting so crazy? <----> Neden Tom bu kadar çılgınca davranıyor?

Why is Tom acting this way? <----> Neden Tom bu şekilde davranıyor?

You’re acting like a child. <----> Bir çocuk gibi davranıyorsun.

Tom has a talent for acting. <----> Tom’un oyunculuk için bir yeteneği var.

Tom has been acting strange. <----> Tom tuhaf davranıyor.

Tom is acting like an idiot. <----> Tom bir aptal gibi hareket ediyor.

Tom was acting like a child. <----> Tom bir çocuk gibi davranıyordu.

Why is Tom acting like this? <----> Neden Tom böyle davranıyor?

Why is Tom acting so stupid? <----> Neden Tom çok aptalca davranıyor?

You were acting like a baby. <----> Bebek gibi davranıyordun.

You’re acting like an idiot. <----> Bir aptal gibi davranıyorsun.

Stop acting like such a fool. <----> Bir aptal gibi davranmayı bırak.

Tom has never studied acting. <----> Tom hiç oyunculuk eğitimi almadı.

Tom is really acting strange. <----> Tom gerçekten garip davranıyor.

Why are you acting like this? <----> Neden böyle davranıyorsun?

You’re acting very strangely. <----> Çok garip davranıyorsun.

Tom has been acting strangely. <----> Tom garip bir biçimde davranıyor.

Tom is acting program manager. <----> Tom program yöneticisi olarak hareket ediyor.

Tom is acting program manager. <----> Tom program yöneticisi olarak görev yapıyor.

Why is Tom acting so childish? <----> Neden Tom bu kadar çocukça davranıyor?

You’re acting strange tonight. <----> Bu gece garip davranıyorsun.

He is acting on his own behalf. <----> O kendi adına hareket etmektedir.

Stop acting like such a weirdo. <----> Böyle bir ucube gibi davranmayı kes.

Tom has been acting odd lately. <----> Tom son zamanlarda garip davranıyor.

Tom is acting a little strange. <----> Tom biraz tuhaf davranıyor.

You’ve been acting weird today. <----> Sen bugün tuhaf davranıyordun.

He has started acting strangely. <----> Garip biçimde davranmaya başladı.

Tom has been acting weird today. <----> Tom bugün tuhaf davranıyor.

Why are you acting like a child? <----> Neden bir çocuk gibi hareket ediyorsun?

I’m sorry for acting like a jerk. <----> Bir pislik gibi davrandığım için üzgünüm.

Stop acting like a spoiled child. <----> ޞımarık bir çocuk gibi davranmayı kes.

Tom has been acting very strange. <----> Tom çok garip davranıyor.

Tom is acting very strange today. <----> Tom bugün çok tuhaf davranıyor.

Tom is acting weirder than usual. <----> Tom normalden daha garip davranıyor.

You’re acting like a small child. <----> Ufak bir çocuk gibi davranıyorsun.

You’re both acting like children. <----> İkiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz.

I know I’ve been acting strangely. <----> Garip biçimde davrandığımı biliyorum.

The car has been acting strangely. <----> Araba garip biçimde hareket ediyor.

Why are you acting like my mother? <----> Neden annem gibi davranıyorsun?

You need to stop acting so stupid. <----> Böyle aptalca hareket etmeyi bırakmalısın.

You’re acting like a spoiled brat. <----> Bir şımarık çocuk gibi davranıyorsun.

I don’t like the way Tom is acting. <----> Tom’un davranma tarzını sevmiyorum.

I don’t like the way you’re acting. <----> Ben senin rol yapma şeklini beğenmiyorum.

Stop acting like you understand me. <----> Beni anlıyor gibi davranmayı bırak.

Tom got an acting job in Hollywood. <----> Tom Hollywood’ta bir oyunculuk işi aldı.

Tom has been acting strange lately. <----> Tom son zamanlarda garip hareket ediyor.

Tom has been acting strange lately. <----> Tom son zamanlarda tuhaf davranıyor.

Tom is acting like he doesn’t care. <----> Tom umursamıyor gibi davranıyor.

You’re acting very strange tonight. <----> Bu gece çok tuhaf davranıyorsun.

Tom has been acting kind of strange. <----> Tom biraz tuhaf davranıyor.

Tom is acting like nothing happened. <----> Tom hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

You’re acting like a three-year-old. <----> Ãœç yaşındaymış gibi davranıyorsun.

The cat has started acting strangely. <----> Kedi garip biçimde davranmaya başladı.

Tom has been acting strangely lately. <----> Tom son günlerde tuhaf şekilde davranıyor.

Tom is acting really weird right now. <----> Tom şu anda gerçekten çok tuhaf davranıyor.

His acting left nothing to be desired. <----> Onun oyunculuğu mükemmeldi.

I don’t know why I’m acting like this. <----> Neden böyle davrandığımı bilmiyorum.

My brother is always acting foolishly. <----> Erkek kardeşim her zaman aptalca hareket ediyor.

The acting in that movie was very good. <----> O filmdeki oyunculuk çok iyiydi.

Kenichi Matsuyama’s acting is very good. <----> Kenichi Matsuyama çok iyi rol yapıyor.

Tom is acting as if nothing has happened. <----> Tom sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

I’m fed up with the way Tom’s been acting. <----> Tom’un davranma tarzından bıktım.

Why are you acting like you don’t know me? <----> Neden beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun?

Would you please start acting like adults? <----> Lütfen yetişkinler gibi davranmaya başlar mısın?

Tom seems to be acting a tad foolish today. <----> Tom bugün biraz aptalca hareket ediyor gibi görünüyor.

You are acting like a three-year-old child. <----> Ãœç yaşında bir çocuk gibi davranıyorsun.

I’ve never seen Tom acting like this before. <----> Tom’un daha önce böyle davrandığını hiç görmedim.

Tom has been acting a little strange lately. <----> Tom son zamanlarda biraz garip davranıyor.

Her acting is on the level of a professional. <----> Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir.

I don’t understand why she is acting so crazy. <----> Onun neden bu kadar çılgınca davrandığını anlamıyorum.

Tom became the acting chairman of the committee. <----> Tom, komitenin başkan vekili oldu.

That actor is both attractive and good at acting. <----> ޞu doktor hem çekici hem de eylemde iyidir.

I told Tom I wasn’t happy with the way he was acting. <----> Tom’a onun davranma tarzından mutlu olmadığımı söyledim.

I take it you don’t approve of the way Tom’s been acting. <----> Tom’un hareket etme tarzını onaylamadığını varsayıyorum.

Tom couldn’t understand why Mary was acting so strangely. <----> Tom, Mary’nin neden bu kadar garip davrandığını anlayamadı.

Tom is always acting like he’s better than everyone else. <----> Tom her zaman başka herkesten daha iyi gibi davranıyor.

Our teacher got mad at Tom because he was acting up in class. <----> Öğretmenimiz sınıfta yaramazlık yaptığı için Tom’a kızdı.

acting on your advice, I’ve decided to exercise more regularly. <----> Sizin tavsiyeniz üzerine davranarak, daha düzenli egzersiz yapmaya karar verdim.

A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion. <----> Patlamadan hemen önce, şüpheli bir biçimde davranan bir adam görüldü.