acting ile ilgili cümleler

Tom is acting nuts. <----> Tom kaçık davranıyor.

Tom is acting weird. <----> Tom tuhaf davranıyor.

You’re acting funny. <----> Komik davranıyorsun.

You’re acting weird. <----> Garip davranıyorsun.

I don’t enjoy acting. <----> Oyunculuktan zevk almıyorum.

You’re acting creepy. <----> Tüyler ürpertici şekilde davranıyorsun.

Tom is acting strange. <----> Tom garip davranıyor.

Who is acting as head? <----> Kim başkan gibi hareket ediyor?

He’s acting on his own. <----> O kendi başına davranıyor.

Tom was acting strange. <----> Tom garip davranıyordu.

He was acting on orders. <----> Emirlerle hareket ediyordu.

Quit acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmaya son ver.

Quit acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmayı kes!

Stop acting like a baby. <----> Bebek gibi davranmaya son ver.

Stop acting like a jerk. <----> Bir pislik gibi davranmayı kes.

The acting is very good. <----> Oyunculuk çok iyidir.

Tom is acting strangely. <----> Tom garip davranıyor.

Quit acting like a child. <----> Çocuk gibi davranmaktan vazgeç.

She’s acting on instinct. <----> O, içgüdüyle hareket ediyor.

Stop acting like a child. <----> Bir çocuk gibi davranmayı bırak.

Tom is acting on his own. <----> Tom kendi başına hareket ediyor.

I am acting for my father. <----> Ben babamın hesabına çalışıyorum.

I love acting and singing. <----> Ben rol yapmayı ve şarkı söylemeyi severim.

Stop acting like a victim. <----> Bir mağdur gibi davranmayı bırak.

Stop acting like you care. <----> İstediğin gibi davranmayı bırak.

Tom is acting like a baby. <----> Tom, bir bebek gibi davranıyor.

Tom is acting like a fool. <----> Tom bir aptal gibi davranıyor.

Tom is in my acting class. <----> Tom benim oyunculuk sınıfında.

Tom was acting on his own. <----> Tom tek başına hareket ediyordu.

You’re acting like a baby. <----> Bir bebek gibi davranıyorsun.

You’re acting like a fool. <----> Sen bir aptal gibi davranıyorsun.

He has a talent for acting. <----> Onun oyunculuk için bir yeteneği var.

The car is acting up again. <----> Araba yine tekliyor.

Tom is acting like a child. <----> Tom bir çocuk gibi davranıyor.

Why is Tom acting so crazy? <----> Neden Tom bu kadar çılgınca davranıyor?

Why is Tom acting this way? <----> Neden Tom bu şekilde davranıyor?

You’re acting like a child. <----> Bir çocuk gibi davranıyorsun.

Tom has a talent for acting. <----> Tom’un oyunculuk için bir yeteneği var.

Tom has been acting strange. <----> Tom tuhaf davranıyor.

Tom is acting like an idiot. <----> Tom bir aptal gibi hareket ediyor.

Tom was acting like a child. <----> Tom bir çocuk gibi davranıyordu.

Why is Tom acting like this? <----> Neden Tom böyle davranıyor?

Why is Tom acting so stupid? <----> Neden Tom çok aptalca davranıyor?

You were acting like a baby. <----> Bebek gibi davranıyordun.

You’re acting like an idiot. <----> Bir aptal gibi davranıyorsun.

Stop acting like such a fool. <----> Bir aptal gibi davranmayı bırak.

Tom has never studied acting. <----> Tom hiç oyunculuk eğitimi almadı.

Tom is really acting strange. <----> Tom gerçekten garip davranıyor.

Why are you acting like this? <----> Neden böyle davranıyorsun?

You’re acting very strangely. <----> Çok garip davranıyorsun.

Tom has been acting strangely. <----> Tom garip bir biçimde davranıyor.

Tom is acting program manager. <----> Tom program yöneticisi olarak hareket ediyor.

Tom is acting program manager. <----> Tom program yöneticisi olarak görev yapıyor.

Why is Tom acting so childish? <----> Neden Tom bu kadar çocukça davranıyor?

You’re acting strange tonight. <----> Bu gece garip davranıyorsun.

He is acting on his own behalf. <----> O kendi adına hareket etmektedir.

Stop acting like such a weirdo. <----> Böyle bir ucube gibi davranmayı kes.

Tom has been acting odd lately. <----> Tom son zamanlarda garip davranıyor.

Tom is acting a little strange. <----> Tom biraz tuhaf davranıyor.

You’ve been acting weird today. <----> Sen bugün tuhaf davranıyordun.

He has started acting strangely. <----> Garip biçimde davranmaya başladı.

Tom has been acting weird today. <----> Tom bugün tuhaf davranıyor.

Why are you acting like a child? <----> Neden bir çocuk gibi hareket ediyorsun?

I’m sorry for acting like a jerk. <----> Bir pislik gibi davrandığım için üzgünüm.

Stop acting like a spoiled child. <----> ޞımarık bir çocuk gibi davranmayı kes.

Tom has been acting very strange. <----> Tom çok garip davranıyor.

Tom is acting very strange today. <----> Tom bugün çok tuhaf davranıyor.

Tom is acting weirder than usual. <----> Tom normalden daha garip davranıyor.

You’re acting like a small child. <----> Ufak bir çocuk gibi davranıyorsun.

You’re both acting like children. <----> İkiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz.

I know I’ve been acting strangely. <----> Garip biçimde davrandığımı biliyorum.

The car has been acting strangely. <----> Araba garip biçimde hareket ediyor.

Why are you acting like my mother? <----> Neden annem gibi davranıyorsun?

You need to stop acting so stupid. <----> Böyle aptalca hareket etmeyi bırakmalısın.

You’re acting like a spoiled brat. <----> Bir şımarık çocuk gibi davranıyorsun.

I don’t like the way Tom is acting. <----> Tom’un davranma tarzını sevmiyorum.

I don’t like the way you’re acting. <----> Ben senin rol yapma şeklini beğenmiyorum.

Stop acting like you understand me. <----> Beni anlıyor gibi davranmayı bırak.

Tom got an acting job in Hollywood. <----> Tom Hollywood’ta bir oyunculuk işi aldı.

Tom has been acting strange lately. <----> Tom son zamanlarda garip hareket ediyor.

Tom has been acting strange lately. <----> Tom son zamanlarda tuhaf davranıyor.

Tom is acting like he doesn’t care. <----> Tom umursamıyor gibi davranıyor.

You’re acting very strange tonight. <----> Bu gece çok tuhaf davranıyorsun.

Tom has been acting kind of strange. <----> Tom biraz tuhaf davranıyor.

Tom is acting like nothing happened. <----> Tom hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

You’re acting like a three-year-old. <----> Ãœç yaşındaymış gibi davranıyorsun.

The cat has started acting strangely. <----> Kedi garip biçimde davranmaya başladı.

Tom has been acting strangely lately. <----> Tom son günlerde tuhaf şekilde davranıyor.

Tom is acting really weird right now. <----> Tom şu anda gerçekten çok tuhaf davranıyor.

His acting left nothing to be desired. <----> Onun oyunculuğu mükemmeldi.

I don’t know why I’m acting like this. <----> Neden böyle davrandığımı bilmiyorum.

My brother is always acting foolishly. <----> Erkek kardeşim her zaman aptalca hareket ediyor.

The acting in that movie was very good. <----> O filmdeki oyunculuk çok iyiydi.

Kenichi Matsuyama’s acting is very good. <----> Kenichi Matsuyama çok iyi rol yapıyor.

Tom is acting as if nothing has happened. <----> Tom sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

I’m fed up with the way Tom’s been acting. <----> Tom’un davranma tarzından bıktım.

Why are you acting like you don’t know me? <----> Neden beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun?

Would you please start acting like adults? <----> Lütfen yetişkinler gibi davranmaya başlar mısın?

Tom seems to be acting a tad foolish today. <----> Tom bugün biraz aptalca hareket ediyor gibi görünüyor.

You are acting like a three-year-old child. <----> Ãœç yaşında bir çocuk gibi davranıyorsun.

I’ve never seen Tom acting like this before. <----> Tom’un daha önce böyle davrandığını hiç görmedim.

Tom has been acting a little strange lately. <----> Tom son zamanlarda biraz garip davranıyor.

Her acting is on the level of a professional. <----> Onun oyunculuğu profesyonel düzeydedir.

I don’t understand why she is acting so crazy. <----> Onun neden bu kadar çılgınca davrandığını anlamıyorum.

Tom became the acting chairman of the committee. <----> Tom, komitenin başkan vekili oldu.

That actor is both attractive and good at acting. <----> ޞu doktor hem çekici hem de eylemde iyidir.

I told Tom I wasn’t happy with the way he was acting. <----> Tom’a onun davranma tarzından mutlu olmadığımı söyledim.

I take it you don’t approve of the way Tom’s been acting. <----> Tom’un hareket etme tarzını onaylamadığını varsayıyorum.

Tom couldn’t understand why Mary was acting so strangely. <----> Tom, Mary’nin neden bu kadar garip davrandığını anlayamadı.

Tom is always acting like he’s better than everyone else. <----> Tom her zaman başka herkesten daha iyi gibi davranıyor.

Our teacher got mad at Tom because he was acting up in class. <----> Öğretmenimiz sınıfta yaramazlık yaptığı için Tom’a kızdı.

acting on your advice, I’ve decided to exercise more regularly. <----> Sizin tavsiyeniz üzerine davranarak, daha düzenli egzersiz yapmaya karar verdim.

A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion. <----> Patlamadan hemen önce, şüpheli bir biçimde davranan bir adam görüldü.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence