activists ile ilgili cümleler

The activists deny the accusations. <----> Eylemciler suçlamaları reddediyor.

activists try to prevent disease in poor countries. <----> Aktivistler yoksul ülkelerdeki hastalığı önlemeye çalışırlar.