activity ile ilgili cümleler

The town was full of activity. <----> Kent etkinlikle doluydu.

What’s your favorite activity? <----> Senin gözde etkinliğin nedir?

Tom is coordinating this activity. <----> Bu etkinliği Tom düzenliyor.

Watching TV is a passive activity. <----> Televizyon izlemek pasif bir faaliyettir.

The town was humming with activity. <----> Kasaba etkinlikle uğulduyordu.

What’s your favorite summer activity? <----> Favori yaz etkinliğin nedir?

What’s your favorite winter activity? <----> Favori kış etkinliğin nedir?

What’s your favorite holiday activity? <----> En sevdiğin tatil etkinliği nedir?

What’s your favorite leisure activity? <----> En sevdiğin boş zaman etkinliğin nedir?

Tom is showing no signs of brain activity. <----> Tom hiçbir beyin aktivitesi işareti göstermiyor.

He devoted himself to the volunteer activity. <----> Kendini gönüllü çalışmaya adadı.

She devoted herself to the volunteer activity. <----> O, gönüllü faaliyetine kendini adamış.

I have no time to engage in political activity. <----> Siyasal etkinlikte bulunmak için zamanım yok.

He has engaged in religious activity since then. <----> O zamandan beri dini etkinliklerle uğraşıyor.

What activity do you spend most of your time doing? <----> Zamanının çoğunu hangi etkinliği yaparak geçirirsin?

There’s very little activity around here on Sundays. <----> Bu çevrede pazar günleri çok az etkinlik var.

In many places, nature is threatened by human activity. <----> Birçok yerde, doğa insan faaliyeti tarafından tehdit edilir.

Many companies monitor their employees’ internet activity. <----> Birçok şirket çalışanlarının internet etkinliğini izlemektedir.

The surface of the earth rose due to the volcanic activity. <----> Dünya yüzeyi volkanik aktivite nedeniyle yükseldi.

There’s been a lot of activity around the office this morning. <----> Bu sabah ofisin etrafında bir sürü etkinlik vardı.

Learning probably takes place in virtually every activity in which we take part. <----> Öğrenme muhtemelen hemen hemen katıldığımız her faaliyette yer alır.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence