activity ile ilgili cümleler

The town was full of activity. <----> Kent etkinlikle doluydu.

What’s your favorite activity? <----> Senin gözde etkinliğin nedir?

Tom is coordinating this activity. <----> Bu etkinliği Tom düzenliyor.

Watching TV is a passive activity. <----> Televizyon izlemek pasif bir faaliyettir.

The town was humming with activity. <----> Kasaba etkinlikle uğulduyordu.

What’s your favorite summer activity? <----> Favori yaz etkinliğin nedir?

What’s your favorite winter activity? <----> Favori kış etkinliğin nedir?

What’s your favorite holiday activity? <----> En sevdiğin tatil etkinliği nedir?

What’s your favorite leisure activity? <----> En sevdiğin boş zaman etkinliğin nedir?

Tom is showing no signs of brain activity. <----> Tom hiçbir beyin aktivitesi işareti göstermiyor.

He devoted himself to the volunteer activity. <----> Kendini gönüllü çalışmaya adadı.

She devoted herself to the volunteer activity. <----> O, gönüllü faaliyetine kendini adamış.

I have no time to engage in political activity. <----> Siyasal etkinlikte bulunmak için zamanım yok.

He has engaged in religious activity since then. <----> O zamandan beri dini etkinliklerle uğraşıyor.

What activity do you spend most of your time doing? <----> Zamanının çoğunu hangi etkinliği yaparak geçirirsin?

There’s very little activity around here on Sundays. <----> Bu çevrede pazar günleri çok az etkinlik var.

In many places, nature is threatened by human activity. <----> Birçok yerde, doğa insan faaliyeti tarafından tehdit edilir.

Many companies monitor their employees’ internet activity. <----> Birçok şirket çalışanlarının internet etkinliğini izlemektedir.

The surface of the earth rose due to the volcanic activity. <----> Dünya yüzeyi volkanik aktivite nedeniyle yükseldi.

There’s been a lot of activity around the office this morning. <----> Bu sabah ofisin etrafında bir sürü etkinlik vardı.

Learning probably takes place in virtually every activity in which we take part. <----> Öğrenme muhtemelen hemen hemen katıldığımız her faaliyette yer alır.