acts ile ilgili cümleler

Tom acts impressed. <----> Tom etkilenmiş davranıyor.

Acid acts on metals. <----> Asid metali etkiler.

They were acts of war. <----> Onlar savaş nedeniydiler.

He acts like a rock star. <----> O bir rock yıldızı gibi hareket ediyor.

He acts like a tough guy. <----> Sert bir adam gibi davranıyor.

This play has three acts. <----> Bu oyunun üç perdesi vardır.

The play is in three acts. <----> Oyun üç perdeliktir.

This opera has three acts. <----> Bu operanın üç perdesi vardır.

Tom acts like a rock star. <----> Tom bir rock yıldızı gibi davranıyor.

Tom acts like a tough guy. <----> Tom sert bir adam gibi davranıyor.

He acts as if he were a king. <----> Sanki o bir kral gibi davranıyor.

Tom acts like he’s exhausted. <----> Tom çok yorgun gibi davranıyor.

Tom hardly ever acts his age. <----> Tom neredeyse hiç yaşına göre davranmıyor.

This is an opera in five acts. <----> Bu beş oyunluk bir operadır.

We strongly condemn such acts. <----> Bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz.

He acts very shy in her presence. <----> O varken çok utangaç davranıyor.

Tom acts like he knows everything. <----> Tom her şeyi biliyor gibi davranır.

Tom acts like nothing else matters. <----> Tom başka bir şey önemli değil gibi davranıyor.

Murder and robbery are criminal acts. <----> Cinayet ve soygun suç eylemleridir.

A teenager sometimes acts like a baby. <----> Bir ergen bazen bir bebek gibi davranır.

Sometimes he acts as if he were my boss. <----> Bazen sanki patronummuş gibi davranır.

Tom acts like he doesn’t even know Mary. <----> Tom Mary’yi bile tanımıyor gibi davranıyor.

She always acts politely toward everybody. <----> O her zaman herkese karşı kibarca hareket eder.

Don’t worry about Tom. He always acts that way. <----> Tom hakkında endişe etme. O her zaman öyle davranır.

Tom acts like he doesn’t even know who Mary is. <----> Tom Mary’nin kim olduğunu bile bilmiyor gibi davranıyor.

Tom acts like he doesn’t want to be seen with us. <----> Tom bizimle görünmek istemiyor gibi davranıyor.

It’s very unlikely that Tom acts that way at home. <----> Tom’un evde o şekilde hareket etmesi çok zayıf bir olasılıktır.

I think if someone acts like a child they should be treated like a child. <----> Bence birisi çocuk gibi davranıyorsa, bir çocuk gibi davranılmalıdır.