adjusted ile ilgili cümleler

It can be adjusted. <----> Bu ayarlanabilir.

Tom adjusted his tie. <----> Tom kravatını düzeltti.

Tom adjusted his visor. <----> Tom onun vizörünü ayarladı.

The boy adjusted his cap. <----> Çocuk şapkasını düzeltti.

Tom adjusted his glasses. <----> Tom gözlüğünü ayarladı.

I guess I’m well adjusted. <----> Sanırım ben uyumluyum.

She soon adjusted to his way of life. <----> Kısa sürede yaşam tarzına alıştı.

I adjusted the telescope to my vision. <----> Görüşüme göre teleskobu ayarladım.

Tom adjusted the scarf around his neck. <----> Tom eşarbı boynuna ayarladı.

I had the brakes of my bicycle adjusted. <----> Bisikletimin frenlerini ayarlattım.

He quickly adjusted to the new situation. <----> Yeni duruma hızlıca uyum sağladı.

She soon adjusted herself to village life. <----> Kısa sürede kendini köy hayatına alıştırdı.

She soon adjusted herself to the new school. <----> Kısa sürede yeni okula alıştı.

My eyes haven’t yet adjusted to the darkness. <----> Gözlerim henüz karanlığa alışamadı.

Tom adjusted the seat, put in the key, and then drove away. <----> Tom koltuğu ayarladı, anahtarı taktı, ve sonra uzaklaştı.

Fortunately, my son quickly adjusted to life in his new school. <----> Çok şükür, oğlum yeni okulundaki yaşama çabucak uyum sağladı.