adjusted ile ilgili cümleler

It can be adjusted. <----> Bu ayarlanabilir.

Tom adjusted his tie. <----> Tom kravatını düzeltti.

Tom adjusted his visor. <----> Tom onun vizörünü ayarladı.

The boy adjusted his cap. <----> Çocuk şapkasını düzeltti.

Tom adjusted his glasses. <----> Tom gözlüğünü ayarladı.

I guess I’m well adjusted. <----> Sanırım ben uyumluyum.

She soon adjusted to his way of life. <----> Kısa sürede yaşam tarzına alıştı.

I adjusted the telescope to my vision. <----> Görüşüme göre teleskobu ayarladım.

Tom adjusted the scarf around his neck. <----> Tom eşarbı boynuna ayarladı.

I had the brakes of my bicycle adjusted. <----> Bisikletimin frenlerini ayarlattım.

He quickly adjusted to the new situation. <----> Yeni duruma hızlıca uyum sağladı.

She soon adjusted herself to village life. <----> Kısa sürede kendini köy hayatına alıştırdı.

She soon adjusted herself to the new school. <----> Kısa sürede yeni okula alıştı.

My eyes haven’t yet adjusted to the darkness. <----> Gözlerim henüz karanlığa alışamadı.

Tom adjusted the seat, put in the key, and then drove away. <----> Tom koltuğu ayarladı, anahtarı taktı, ve sonra uzaklaştı.

Fortunately, my son quickly adjusted to life in his new school. <----> Çok şükür, oğlum yeni okulundaki yaşama çabucak uyum sağladı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence