adjusting ile ilgili cümleler

Tom had a little trouble adjusting the settings. <----> Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı.

At first he had trouble adjusting to living in his new house. <----> İlk başta onun, yeni evinde yaşamaya alışma sorunu vardı.