adjustment ile ilgili cümleler

I didn’t make any adjustments. <----> Herhangi bir düzenleme yapmadım.

Life is all about adjustments. <----> Hayatın hepsi ayarlamalarla ilgilidir.

There was an adjustment period. <----> Bir uyum dönemi vardı.

You need an attitude adjustment. <----> Bir tutum ayarlamasına ihtiyacın var.

Obviously the adjustment was hard. <----> Açıkçası uyum zordu.

Obviously the adjustment was hard. <----> Açıkçası ayarlamak zordu.

She made a quick adjustment to her new job. <----> Yeni işine hızlı bir şekilde uyum sağladı.

The adjustment of the machinery was taken care of by engineers. <----> Makinenin ayarlaması mühendisler tarafından halledildi.

You can adjust the seat height by moving the adjustment lever up. <----> Ayar kolunu yukarı doğru hareket ettirerek koltuk yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence