adjustment ile ilgili cümleler

I didn’t make any adjustments. <----> Herhangi bir düzenleme yapmadım.

Life is all about adjustments. <----> Hayatın hepsi ayarlamalarla ilgilidir.

There was an adjustment period. <----> Bir uyum dönemi vardı.

You need an attitude adjustment. <----> Bir tutum ayarlamasına ihtiyacın var.

Obviously the adjustment was hard. <----> Açıkçası uyum zordu.

Obviously the adjustment was hard. <----> Açıkçası ayarlamak zordu.

She made a quick adjustment to her new job. <----> Yeni işine hızlı bir şekilde uyum sağladı.

The adjustment of the machinery was taken care of by engineers. <----> Makinenin ayarlaması mühendisler tarafından halledildi.

You can adjust the seat height by moving the adjustment lever up. <----> Ayar kolunu yukarı doğru hareket ettirerek koltuk yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.