admirable ile ilgili cümleler

She is an admirable woman. <----> O takdire değer bir kadın.

Tom’s loyalty is admirable. <----> Tom’un sadakatı takdire şayandır.

Tom’s loyalty is admirable. <----> Tom’un bağlılığı takdire değerdir.

You’ve done an admirable job. <----> Sen takdire değer bir iş yaptın.

Tom has done an admirable job. <----> Tom hayranlık uyandıran bir iş yaptı.