admirably ile ilgili cümle

You’ve done admirably, Tom. <----> Takdire şayan bir şekilde yaptın, Tom.