admiration ile ilgili cümleler

Tom deserves admiration. <----> Tom hayranlığı hakediyor.

Who can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration? <----> Kim saygı ve hayranlık hissi duymadan cesur insanların kahramanca eylemlerini okuyabilir?