admirer ile ilgili cümleler

You have an admirer. <----> Bir hayranınız var.

Tom has a secret admirer. <----> Tom’un gizli bir hayranı var.

You have a secret admirer. <----> Senin gizli bir hayranın var.

They are surrounded by admirers. <----> Onlar hayranları tarafından çevrildi.

Tom is a great admirer of yours. <----> Tom senin büyük bir hayranın.

I think Tom has a secret admirer. <----> Tom’un gizli bir hayranı olduğunu düşünüyorum.

I’m a great admirer of your work. <----> Senin eserinin büyük bir hayranıyım.

I know who your secret admirer is. <----> Senin gizli hayranının kim olduğunu biliyorum.

I’ve heard you have a secret admirer. <----> Senin gizli bir hayranın olduğunu duydum.

I am a great admirer of American culture. <----> Ben Amerikan kültürünün büyük bir hayranıyım.

I heard that you’ve got a secret admirer. <----> Gizli bir hayranın olduğunu duydum.

Mary received a note from a secret admirer. <----> Mary gizli bir hayranından bir not aldı.

Tom didn’t know that he had a secret admirer. <----> Tom gizli bir hayranı olduğunu bilmiyordu.