admirer ile ilgili cümleler

You have an admirer. <----> Bir hayranınız var.

Tom has a secret admirer. <----> Tom’un gizli bir hayranı var.

You have a secret admirer. <----> Senin gizli bir hayranın var.

They are surrounded by admirers. <----> Onlar hayranları tarafından çevrildi.

Tom is a great admirer of yours. <----> Tom senin büyük bir hayranın.

I think Tom has a secret admirer. <----> Tom’un gizli bir hayranı olduğunu düşünüyorum.

I’m a great admirer of your work. <----> Senin eserinin büyük bir hayranıyım.

I know who your secret admirer is. <----> Senin gizli hayranının kim olduğunu biliyorum.

I’ve heard you have a secret admirer. <----> Senin gizli bir hayranın olduğunu duydum.

I am a great admirer of American culture. <----> Ben Amerikan kültürünün büyük bir hayranıyım.

I heard that you’ve got a secret admirer. <----> Gizli bir hayranın olduğunu duydum.

Mary received a note from a secret admirer. <----> Mary gizli bir hayranından bir not aldı.

Tom didn’t know that he had a secret admirer. <----> Tom gizli bir hayranı olduğunu bilmiyordu.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence