admires ile ilgili cümleler

Tom admires Mary. <----> Tom Mary’yi beğeniyor.

Tom admires Mary for her honesty. <----> Tom onun dürüstlüğünden dolayı Mary’ye hayran.

No one admires him more than I do. <----> Kimse benden daha fazla ona hayran değildir.

Tom admires Mary’s singing ability. <----> Tom, Mary’nin şarkı söyleme yeteneğine hayran.

Everyone admires the pictures painted by him. <----> Herkes onun tarafından yapılan resimlere hayrandır.