admiring ile ilgili cümleler

Tom smiled admiringly. <----> Tom hayranlıkla gülümsedi.

Tom watched admiringly. <----> Tom hayranlıkla izledi.

I was admiring his new car. <----> Ben onun yeni arabasına hayran oluyordum.

I couldn’t help admiring him. <----> Ona hayran olmak elimde değildi.

They were admiring themselves. <----> Onlar kendilerine hayranlık duyuyorlardı.

I can’t help admiring his talent. <----> Onun yeteneğine hayran olmamak elimde değil.

I could not help admiring his courage. <----> Onun cesaretine hayran olmamak elimde değildi.

We could not help admiring the beautiful sunset. <----> Güzel gün batımına hayran olmamıza yardımcı olamadık.

Tom and Mary walked along the shoreline, admiring the sunset. <----> Tom ve Mary gün batımına hayranlık duyarak kıyı boyunca yürüdüler.

Tom was admiring my new car at the time the truck crashed into it. <----> Tom, kamyon yeni arabama çarptığı zaman ona hayran oluyordu.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence