admiringly ile ilgili cümleler

Tom smiled admiringly. <----> Tom hayranlıkla gülümsedi.

Tom watched admiringly. <----> Tom hayranlıkla izledi.