auto ile ilgili cümleler

Tom was an auto mechanic. <----> Tom bir oto tamirciydi.

Do you trust your auto mechanic? <----> Oto tamircinize güveniyor musunuz?

He’s wanted for grand theft auto. <----> O büyük otomobil hırsızlığından aranıyor.

The auto industry is hiring again. <----> Oto sanayi yeniden işe alıyor.

Tom is wanted for grand theft auto. <----> Tom, Grand Theft Auto için aranıyor.

The auto was in the middle of the road. <----> Araba yolun ortasındaydı.

How long have you been an auto mechanic? <----> Ne kadar süredir bir oto tamircisisin?

The German auto industry produces excellent cars. <----> Alman otomobil endüstrisi mükemmel arabalar üretir.

Lawyers and auto mechanics are the people I trust the least. <----> Avukatlar ve oto tamircileri en az güvendiğim insanlardır.

Many people will lose their jobs due to the slump in the auto industry. <----> Otomobil sektöründeki çöküşten dolayı çoğu insan işsiz kalacak.