back and forth ile ilgili cümleler

He walked back and forth. <----> İleri geri büyüdü.

Tom is pacing back and forth. <----> Tom ileri geri adımlıyor.

Swing your arm back and forth. <----> Kolunu ileri geri salla.

He kept walking back and forth. <----> O ileri geri yürümeye devam etti.

He shook his head back and forth. <----> Başını ileri geri salladı.

He walked back and forth in the room. <----> O odada ileri geri yürüdü.

The lamp was swinging back and forth. <----> Lamba ileri geri sallanıyordu.

Tom rocked back and forth in his chair. <----> Tom sandalyesinde ileri geri sallandı.

Tom was nervously pacing back and forth. <----> Tom endişeyle ileri geri dolanıyordu.

Tom was nervously pacing back and forth. <----> Tom gergin biçimde ileri geri dolanıyordu.

Tom and Mary tossed a ball back and forth. <----> Tom ve Mary bir topu ileri geri attılar.

Tom and Mary threw the ball back and forth. <----> Tom ve Mary topu ileri geri fırlattı.

A strange man was walking back and forth on the pavement. <----> Tuhaf bir adam kaldırımda bir ileri ve bir geri yürüyordu.

A strange man was walking back and forth in front of my house. <----> Garip bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.

A man I didn’t know was walking back and forth in front of my house. <----> Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.

He walked back and forth on the platform while waiting for the train. <----> Treni beklerken platformda ileri geri yürüdü.

In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth. <----> Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir.