back away iel ilgili cümleler

back away from Tom. <----> Tom’dan uzaklaş.

Why did you back away? <----> Niçin geri çekildin?

back away from the computer. <----> Bilgisayardan uzaklaş.

I slowly backed away. <----> Ben yavaşça geriye çekildim.

Tom slowly backed away. <----> Tom yavaşça geriye çekildi.

Tom backed away from the door. <----> Tom kapıdan geriye çekildi.

Tom instinctively backed away. <----> Tom içgüdüsel olarak geri çekildi.

Tom wanted to give Mary a goodbye kiss. However, she backed away. <----> Tom Mary’ye bir hoşça kal öpücüğü vermek istedi ama Mary geri çekildi.