back door ile ilgili cümleler

The back door is open. <----> Arka kapı açık.

Tom is at the back door. <----> Tom arka kapıda.

Tom opened the back door. <----> Tom arka kapıyı açtı.

The back door‘s wide open. <----> Arka kapı sonuna kadar açık.

Let’s go out the back door. <----> Arka kapıdan çıkalım.

Tom went out the back door. <----> Tom arka kapıdan dışarı çıktı.

Tom left the back door open. <----> Tom arka kapıyı açık bıraktı.

Tom pointed to the back door. <----> Tom arka kapıyı işaret etti.

Tom slipped out the back door. <----> Tom arka kapıdan dışarı süzüldü.

Tom sneaked out the back door. <----> Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı.

The boy entered by the back door. <----> Çocuk arka kapıdan girdi.

Tom forgot to lock the back door. <----> Tom arka kapıyı kilitlemeyi unuttu.

Tom came in through the back door. <----> Tom içeriye arka kapıdan geldi.

Tom entered through the back door. <----> Tom arka kapıdan girdi.

Tom escaped through the back door. <----> Tom arka kapıdan kaçtı.

He sneaked around to the back door. <----> O, arka kapıdan gizlice içeri süzüldü.

We entered the room by the back door. <----> Arka kapıdan odaya girdik.

Tom heard the back door open and close. <----> Tom arka kapının açılıp kapandığını duydu.

Tom and Mary entered through the back door. <----> Tom ve Mary arka kapıdan girdi.

Tom opened the back door to let the dog out. <----> Tom, köpeğin çıkması için arka kapıyı açtı.

Tom opened the back door to let the dog out. <----> Tom köpeği bırakmak için arka kapıyı açtı.

He was drunk and forgot to shut the back door. <----> O sarhoştu ve arka kapıyı kapatmayı unuttu.

Tom has the back door of his house nailed shut. <----> Tom evinin arka kapısını çivileyerek kapattırdı.

Tom found an old coin just outside the back door. <----> Tom arka kapının hemen dışında eski bir sikke buldu.

He was too drunk to remember to shut the back door. <----> Arka kapıyı kapatmayı düşünemeyecek kadar sarhoştu.

I just snuck in Tom’s back door without him noticing. <----> O farkında olmadan Tom’un arka kapısında sızdım.