back off ile ilgili cümleler

Tom won’t back off. <----> Tom geri çekilmeyecek.

They won’t back off. <----> Onlar geri adım atmayacaklar.

Tom didn’t back off. <----> Tom geri çekilmedi.

We need to back off. <----> Vazgeçmemiz gerekiyor.

You’d better back off. <----> Geri adım atsan iyi olur.

Why don’t you just back off? <----> Neden sadece geri çekilmiyorsun?

Can you back off just a little, please? <----> Lütfen sadece biraz geri çekilebilir misin?

The policeman asked people to back off. <----> Polis insanların geri çekilmelerini istedi.

Tell those people to back off so that the helicopter can land. <----> ޞu insanlara helikopterin inebilmesi için geri çekilmelerini söyleyin.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence