back off ile ilgili cümleler

Tom won’t back off. <----> Tom geri çekilmeyecek.

They won’t back off. <----> Onlar geri adım atmayacaklar.

Tom didn’t back off. <----> Tom geri çekilmedi.

We need to back off. <----> Vazgeçmemiz gerekiyor.

You’d better back off. <----> Geri adım atsan iyi olur.

Why don’t you just back off? <----> Neden sadece geri çekilmiyorsun?

Can you back off just a little, please? <----> Lütfen sadece biraz geri çekilebilir misin?

The policeman asked people to back off. <----> Polis insanların geri çekilmelerini istedi.

Tell those people to back off so that the helicopter can land. <----> ޞu insanlara helikopterin inebilmesi için geri çekilmelerini söyleyin.