back up ile ilgili cümleler

Get back up there. <----> Oraya geri dön.

back up your files. <----> Dosyalarını yedekle.

back up all your work. <----> Tüm çalışmalarınızı yedekleyin

Let’s go back up there. <----> Oraya geri dönelim.

Tom started to back up. <----> Tom destek olmaya başladı.

Tom started to back up. <----> Tom desteklemeye başladı.

Tom folded the paper back up. <----> Tom kağıdı geri katladı.

Tom always had a back up plan. <----> Tom’un her zaman bir yedek planı vardı.

Tom rolled his window back up. <----> Tom penceresini kapattı.

Could you put your seat back up a little? <----> Koltuğunuzu biraz geriye çeker misiniz?

Don’t back up. There’s a tree behind you. <----> Geri geri gitme. Arkada bir ağaç var.

I need to find someone to back up Tom’s alibi. <----> Tom’un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım.

Tom had a back up plan in case something went wrong. <----> Bir şeyin aksama ihtimaline karşın Tom’un bir yedek planı vardı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence