back up ile ilgili cümleler

Get back up there. <----> Oraya geri dön.

back up your files. <----> Dosyalarını yedekle.

back up all your work. <----> Tüm çalışmalarınızı yedekleyin

Let’s go back up there. <----> Oraya geri dönelim.

Tom started to back up. <----> Tom destek olmaya başladı.

Tom started to back up. <----> Tom desteklemeye başladı.

Tom folded the paper back up. <----> Tom kağıdı geri katladı.

Tom always had a back up plan. <----> Tom’un her zaman bir yedek planı vardı.

Tom rolled his window back up. <----> Tom penceresini kapattı.

Could you put your seat back up a little? <----> Koltuğunuzu biraz geriye çeker misiniz?

Don’t back up. There’s a tree behind you. <----> Geri geri gitme. Arkada bir ağaç var.

I need to find someone to back up Tom’s alibi. <----> Tom’un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım.

Tom had a back up plan in case something went wrong. <----> Bir şeyin aksama ihtimaline karşın Tom’un bir yedek planı vardı.