backed ile ilgili cümleler

I slowly backed away. <----> Ben yavaşça geriye çekildim.

Tom never backed down. <----> Tom asla dönmedi.

Tom backed up his data. <----> Tom verisini yedekledi.

Tom slowly backed away. <----> Tom yavaşça geriye çekildi.

Tom backed everything up. <----> Tom her şeyi destekledi.

Tom backed everything up. <----> Tom her şeyi yedekledi.

Tom backed up Mary’s story. <----> Tom Mary’nin hikayesini destekledi.

I shouldn’t have backed down. <----> Sözümden dönmemeliydim.

Tom backed out of the garage. <----> Tom garajdan geri geri çıktı.

Tom backed out of the garage. <----> Tom garajdan çıkmıştı.

Tom was backed into a corner. <----> Tom köşeye sıkıştırıldı.

Tom backed away from the door. <----> Tom kapıdan geriye çekildi.

Tom instinctively backed away. <----> Tom içgüdüsel olarak geri çekildi.

You shouldn’t have backed down. <----> Sözünden dönmemeliydin.

All his friends backed his plan. <----> Bütün arkadaşları onun planını destekledi.

He backed his car into the garage. <----> Arabasını garaja geri götürdü.

She backed out at the last moment. <----> O son anda geri adım attı.

Tom backed out at the last moment. <----> Tom son anda sözünden döndü.

Tom backed out at the last moment. <----> Tom son anda geri adım attı.

Tom backed out at the last moment. <----> Tom son anda anlaşmayı bozdu.

Traffic downtown is all backed up. <----> ޞehir merkezinde trafik sıkışıklığı var.

She backed her car into the garage. <----> Arabasını garaja koydu.

Tom backed his car into the garage. <----> Tom arabasını garaja geri geri girdirdi.

Many of his friends backed his plan. <----> Onun arkadaşlarının çoğu onun planına destek oldu.

Tom backed his car out of the garage. <----> Tom arabasını garajdan çıkardı.

Tom backed his car out of the parking lot. <----> Tom arabasını park yerinden kaldırdı.

Tom backed his car out of the parking space. <----> Tom arabasını park yerinden çıkardı.

Tom backed everything up on an external hard drive. <----> Tom her şeyi harici sabit disk üzerine yedekledi.

That kid was almost run over when the truck backed up. <----> Çocuk kamyon geri giderken neredeyse eziliyordu.

Tom wanted to give Mary a goodbye kiss. However, she backed away. <----> Tom Mary’ye bir hoşça kal öpücüğü vermek istedi ama Mary geri çekildi.

Foreign investors backed off because of regional political unrest. <----> Yabancı yatırımcılar bölgesel politik huzursuzluktan dolayı vazgeçti.