backing ile ilgili cümleler

I’m not backing out. <----> Ben vazgeçmiyorum.

Tom isn’t backing down. <----> Tom sözünden dönmüyor.

Are you backing out already? <----> Zaten sözünden dönüyor musun?

You’re backing the wrong horse. <----> Sen yanlış atı destekliyorsun.

You’re not backing out now, are you? <----> ޞimdi sözünü tutmuyorsun, değil mi?

You’re not backing out now, are you? <----> ޞimdi sözünden dönüyorsun, değil mi?

I’m fed up with always backing you up. <----> Sürekli seni desteklemekten bıktım.

He has the backing of a certain politician. <----> O belli bir politikacının desteğine sahip.

While backing up, I bumped into another car and set off its alarm. <----> Geri giderken başka bir arabaya çarptım ve onun alarmı çaldı.

Yesterday, when Tom was backing up his car, he ran over Mary’s bicycle. <----> Dün Tom arabasını geri sürerken Mary’nin bisikletini ezdi.