backs ile ilgili cümleler

Cats arch their backs. <----> Kediler sırtlarını kabartırlar.

We have our backs to the wall. <----> Biz iflasın eşiğindeyiz.

Don’t talk about people behind their backs. <----> Onların arkalarından insanlar hakkında konuşma.

He can only criticize people behind their backs. <----> O, kişileri sadece arkalarından eleştirebilir.

You shouldn’t talk about people behind their backs. <----> İnsanların arkasından konuşmamalısın.

You must not speak ill of others behind their backs. <----> Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın.

Bears often scratch their backs on the bark of trees. <----> Ayılar sık ​​sık sırtlarını ağaçların kabuğunda kaşırlar.

Don’t say bad things about others behind their backs. <----> Onların arkasından başkaları hakkında kötü şeyler söyleme!

You ought not to speak ill of others behind their backs. <----> Başkalarını arkalarından kötülememelisiniz.

You shouldn’t talk about your friends behind their backs. <----> Arkadaşlarının hakkında onların arkasından konuşmamalısın.

Sea otters love to eat clams while swimming on their backs. <----> Deniz samuru, sırtüstü yüzerken istiridye yemeyi seviyor.

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. <----> Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.