beating ile ilgili cümleler

She’s beating cancer. <----> O kanseri yeniyor.

Tom is beating a drum. <----> Tom davul çalıyor.

They begin beating Tom. <----> Onlar Tom’u yenmeye başlar.

Tom is beating up Mary. <----> Tom Mary’yi dövüyor.

My heart is beating fast. <----> Benim kalbim hızlı atıyor.

A boy was beating the drum. <----> Bir çocuk davul çalıyordu.

My heart’s beating so fast! <----> Kalbim çok hızlı atıyor!

His heart was beating wildly. <----> Kalbi çılgınca çarpıyordu.

Stop beating around the bush. <----> Dolaylı konuşmayı kes.

Stop beating around the bush. <----> Bin dereden su getirme.

Stop beating around the bush. <----> Lafı dolandırma.

Tom took a beating last week. <----> Tom geçen hafta dayak yemiş.

Tom’s heart was beating fast. <----> Tom’un kalbi hızlı atıyordu.

He felt his heart beating fast. <----> O, kalbinin hızlı attığını hissetti.

I felt my heart beating rapidly. <----> Kalbimin hızla çarptığını hissettim.

She felt her heart beating fast. <----> Onun kalbinin hızlı çarptığını hissettim.

Tom felt his heart beating faster. <----> Tom kalbinin daha hızlı attığını hissetti.

Have you stopped beating your wife? <----> Karını dövmeyi bıraktın mı?

Let’s stop beating around the bush. <----> Kırk dereden su getirmeyi bırakalım.

Let’s stop beating around the bush. <----> Lafı dolandırmayı bırakalım.

I think Tom is beating around the bush. <----> Sanırım Tom lafı ağzında geveliyor.

The rain is beating against the windows. <----> Yağmur pencerelere vuruyor.

Tom came close to beating Mary to death. <----> Tom Mary’yi döverek öldürmenin eşiğine geldi.

Tom came close to beating Mary to death. <----> Tom Mary’yi neredeyse döverek öldürüyordu.

The rain was beating against the windows. <----> Yağmur pencerelere vuruyordu.

beating the other team was no sweat at all. <----> Diğer takımı yenmek hiç kolay değil.

Tom received a brutal beating from his father. <----> Tom babasından acımasız bir dayak yedi.

Stop beating around the bush and get to the point. <----> Lafı uzatma ve sadede gel.

Stop beating around the bush and get to the point. <----> Lafı gevelemeyi bırak ve sadede gel.

Stop beating around the bush and tell me what happened. <----> Lafı uzatmayı kes ve olanları bana anlat.

Stop beating around the bush and give it to me straight! <----> Lafı uzatma ve bana doğruyu söyle!

Stop beating around the bush and tell us what you really think. <----> Lafı ağzında geveleme ve bize gerçekten ne düşündüğünü söyle.

Please stop beating around the bush and come straight to the point. <----> Lütfen lafı dolandırmayı bırak ve sadede gel.

His beating four competitors in a row won our high school team the championship. <----> Onun üst üste dört rakibini yenmesi lise takımımıza şampiyonluk kazandırdı.