beating ile ilgili cümleler

She’s beating cancer. <----> O kanseri yeniyor.

Tom is beating a drum. <----> Tom davul çalıyor.

They begin beating Tom. <----> Onlar Tom’u yenmeye başlar.

Tom is beating up Mary. <----> Tom Mary’yi dövüyor.

My heart is beating fast. <----> Benim kalbim hızlı atıyor.

A boy was beating the drum. <----> Bir çocuk davul çalıyordu.

My heart’s beating so fast! <----> Kalbim çok hızlı atıyor!

His heart was beating wildly. <----> Kalbi çılgınca çarpıyordu.

Stop beating around the bush. <----> Dolaylı konuşmayı kes.

Stop beating around the bush. <----> Bin dereden su getirme.

Stop beating around the bush. <----> Lafı dolandırma.

Tom took a beating last week. <----> Tom geçen hafta dayak yemiş.

Tom’s heart was beating fast. <----> Tom’un kalbi hızlı atıyordu.

He felt his heart beating fast. <----> O, kalbinin hızlı attığını hissetti.

I felt my heart beating rapidly. <----> Kalbimin hızla çarptığını hissettim.

She felt her heart beating fast. <----> Onun kalbinin hızlı çarptığını hissettim.

Tom felt his heart beating faster. <----> Tom kalbinin daha hızlı attığını hissetti.

Have you stopped beating your wife? <----> Karını dövmeyi bıraktın mı?

Let’s stop beating around the bush. <----> Kırk dereden su getirmeyi bırakalım.

Let’s stop beating around the bush. <----> Lafı dolandırmayı bırakalım.

I think Tom is beating around the bush. <----> Sanırım Tom lafı ağzında geveliyor.

The rain is beating against the windows. <----> Yağmur pencerelere vuruyor.

Tom came close to beating Mary to death. <----> Tom Mary’yi döverek öldürmenin eşiğine geldi.

Tom came close to beating Mary to death. <----> Tom Mary’yi neredeyse döverek öldürüyordu.

The rain was beating against the windows. <----> Yağmur pencerelere vuruyordu.

beating the other team was no sweat at all. <----> Diğer takımı yenmek hiç kolay değil.

Tom received a brutal beating from his father. <----> Tom babasından acımasız bir dayak yedi.

Stop beating around the bush and get to the point. <----> Lafı uzatma ve sadede gel.

Stop beating around the bush and get to the point. <----> Lafı gevelemeyi bırak ve sadede gel.

Stop beating around the bush and tell me what happened. <----> Lafı uzatmayı kes ve olanları bana anlat.

Stop beating around the bush and give it to me straight! <----> Lafı uzatma ve bana doğruyu söyle!

Stop beating around the bush and tell us what you really think. <----> Lafı ağzında geveleme ve bize gerçekten ne düşündüğünü söyle.

Please stop beating around the bush and come straight to the point. <----> Lütfen lafı dolandırmayı bırak ve sadede gel.

His beating four competitors in a row won our high school team the championship. <----> Onun üst üste dört rakibini yenmesi lise takımımıza şampiyonluk kazandırdı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence