beautiful ile ilgili cümleler

Is she beautiful? <----> O güzel mi?

It was beautiful. <----> Güzeldi.

She is beautiful. <----> O güzeldir.

That’s beautiful. <----> Bu güzel.

You’re beautiful. <----> Sen güzelsin.

It’s so beautiful. <----> Bu çok güzel.

Life is beautiful. <----> Hayat güzeldir.

Mary is beautiful. <----> Mary güzel.

That is beautiful. <----> O güzel.

That is beautiful. <----> O güzeldir.

They’re beautiful. <----> Onlar güzel.

This is beautiful. <----> Bu güzeldir.

You are beautiful. <----> Sen güzelsin.

Black is beautiful. <----> Siyah güzeldir.

Isn’t it beautiful? <----> O güzel değil mi?

It’ll be beautiful. <----> Güzel olacak.

Mary was beautiful. <----> Mary güzeldi.

That was beautiful. <----> O güzeldi.

You look beautiful. <----> Güzel görünüyorsun.

Boston is beautiful. <----> Boston güzel.

Isn’t she beautiful? <----> O güzel değil mi?

It looked beautiful. <----> O güzel görünüyordu.

It was so beautiful. <----> Çok güzeldi.

It’s beautiful here. <----> Burası güzelmiş.

It’s very beautiful. <----> Bu çok güzel.

Roses are beautiful. <----> Güller güzel.

That’s so beautiful. <----> Bu çok güzel.

These are beautiful. <----> Bunlar güzel.

Women are beautiful. <----> Kadınlar güzeldir.

You sound beautiful. <----> Güzel görünüyorsun.

You’re so beautiful! <----> Çok güzelsin!

You’re so beautiful. <----> Çok güzelsin.

America is beautiful. <----> Amerika güzel.

How beautiful she is! <----> O ne kadar güzel.

I was beautiful once. <----> Bir zamanlar güzeldim.

Isn’t Mary beautiful? <----> Mary güzel değil mi?

Isn’t life beautiful? <----> Hayat güzel değil mi?

Isn’t that beautiful? <----> O güzel değil mi?

It’s a beautiful day! <----> Güzel bir gün!

It’s a beautiful day. <----> Güzel bir gün.

It’s a beautiful job. <----> O, güzel bir iştir.

It’s a beautiful rug. <----> Güzel bir halı.

Mary isn’t beautiful. <----> Mary güzel değil.

Mary looks beautiful. <----> Mary güzel görünüyor.

Neither is beautiful. <----> Hiçbiri güzel değil.

She’s very beautiful. <----> O çok güzel.

The dog is beautiful. <----> Köpek güzel.

What a beautiful day! <----> Ne güzel bir gün!

God, you’re beautiful. <----> Tanrım, sen güzelsin.

It was very beautiful. <----> O çok güzeldi.

It’s really beautiful. <----> O gerçekten güzel.

It’s simply beautiful. <----> Bu sadece güzel.

Mary looked beautiful. <----> Mary güzel görünüyordu.

She is very beautiful. <----> O çok güzel.

That sounds beautiful. <----> O güzel görünüyor.

That’s just beautiful. <----> O sadece güzel.

The lock is beautiful. <----> Kilit güzel.

The moon is beautiful. <----> Ay güzeldir.

The town is beautiful. <----> Kasaba güzel.

The town is beautiful. <----> ޞehir güzel.

They are so beautiful. <----> Onlar çok güzeller.

Wasn’t that beautiful? <----> O güzel değil miydi?

What a beautiful baby! <----> Ne güzel bir bebek!

What a beautiful name! <----> Ne güzel bir isim!

What a beautiful ring! <----> Ne güzel bir yüzük!

What a beautiful room! <----> Ne güzel bir oda!

What a beautiful rose! <----> Ne güzel bir gül!

What a beautiful town! <----> Ne güzel bir kasaba!

What a beautiful view! <----> Ne güzel bir manzara.

You look so beautiful. <----> Çok güzel görünüyorsun.

You’re very beautiful. <----> Sen çok güzelsin

Your hair’s beautiful. <----> Saçın güzel.

beautiful, aren’t they? <----> Güzeller, değil mi?

He has a beautiful tan. <----> Onun güzel bir ten rengi var.

I saw a beautiful bird. <----> Güzel bir kuş gördüm.

I think it’s beautiful. <----> Onun güzel olduğunu düşünüyorum.

It was a beautiful day. <----> Güzel bir gündü.

It’s a beautiful sword. <----> Bu güzel bir kılıç.

Mary is very beautiful. <----> Mary çok güzel.

My mother is beautiful. <----> Annem güzeldir.

She has beautiful eyes. <----> Onun güzel gözleri var.

The house is beautiful. <----> Ev güzel.

The place is beautiful. <----> Mekan güzel.

The water is beautiful. <----> Su güzel.

The woman is beautiful. <----> Kadın güzeldir.

They’re both beautiful. <----> Onların her ikisi de güzel.

This lock is beautiful. <----> Bu kilit güzel.

This rose is beautiful. <----> Bu gül güzel.

Tom says I’m beautiful. <----> Tom güzel olduğumu söylüyor.

What a beautiful dress! <----> Ne güzel bir elbise!

What a beautiful house! <----> Ne güzel bir ev!

What a beautiful night! <----> Ne güzel bir gece.

What a beautiful place! <----> Ne güzel bir yer!

What a beautiful scene! <----> Ne güzel bir manzara!

What a beautiful sight! <----> Ne güzel bir manzara!

What a beautiful story! <----> Ne güzel bir hikaye!

What a beautiful woman! <----> Ne güzel bir kadın!

What beautiful weather! <----> Ne güzel bir hava!

You are very beautiful. <----> Çok güzelsin.

You’re quite beautiful. <----> Sen oldukça güzelsin.