beautifully ile ilgili cümleler

It went beautifully. <----> Bu güzel gitti.

Tom sang beautifully. <----> Tom güzel şarkı söyledi.

You sing beautifully. <----> Güzel şarkı söylüyorsun.

He writes beautifully. <----> O güzel bir biçimde yazar.

It worked beautifully. <----> O güzel çalıştı.

It’s beautifully made. <----> O güzel biçimde yapılmış.

Tom sings beautifully. <----> Tom güzel şarkı söyler.

She writes beautifully. <----> O güzel şekilde yazar.

Tom fit in beautifully. <----> Tom güzel uyuyor.

Tom does it beautifully. <----> Tom onu güzel biçimde yapar.

You handled that beautifully. <----> Bunun güzel bir şekilde üstesinden geldin.

It’s a beautifully designed boat. <----> Bu güzel tasarlanmış bir tekne.

She played the piano beautifully. <----> O, güzelce piyano çaldı.

She can sing and dance beautifully. <----> O güzel şekilde şarkı söyleyebilir ve dans edebilir.

The actress was dressed beautifully. <----> Aktris güzel giyinmişti.

She arranged the flowers beautifully. <----> Çiçekleri güzel düzenledi.

This book is beautifully illustrated. <----> Bu kitap güzel biçimde resimlenmiş.

Your blouse goes beautifully with that skirt. <----> Bulüzün o etekle iyi gider.