because ile ilgili cümleler

I came because of Tom. <----> Tom’dan dolayı geldim.

Tom died because of me. <----> Tom benim yüzümden öldü.

I’m here because of Tom. <----> Tom yüzünden buradayım.

I’m here because of Tom. <----> Tom’dan dolayı buradayım.

I’m here because of you. <----> Senin yüzünden buradayım.

It’s because I love him. <----> Bu onu sevdiğim içindir.

It’s because I love you. <----> Bu seni sevdiğim içindir.

Tom left because of you. <----> Tom senin yüzünden ayrıldı.

I eat because I’m hungry. <----> Aç olduğum için yerim.

It’s because he loves me. <----> Bu beni sevdiği içindir.

I do it because I have to. <----> Onu yapıyorum çünkü yapmak zorundayım.

I do it because I want to. <----> Ben istediğim için onu yaparım.

Tom is here because of me. <----> Tom benden dolayı burada.

We’re here because of you. <----> Senin yüzünden buradayız.

We’re here because of you. <----> Sizin yüzünüzden buradayız.

We’re late because of you. <----> Senin yüzünden geç kaldık.

We’re late because of you. <----> Senin yüzünden geciktik.

I came because I wanted to. <----> İstediğim için geldim.

I do it because I enjoy it. <----> Zevk aldığım için bunu yapıyorum.

I know because Tom told me. <----> Tom bana söylediği için biliyorum.

He’s pale because he’s sick. <----> O hasta olduğu için solgun.

I’m going because I want to. <----> Gitmek istediğim için gidiyorum.

I’m not here because of that. <----> Bundan dolayı burada değilim.

I’m only here because of you. <----> Sadece senin yüzünden buradayım.

It’s because you’re an idiot. <----> Bu sen bir aptal olduğun içindir.

It’s funny because it’s true. <----> Doğru olduğu için komiktir.

That’s because you’re a girl. <----> Sebebi senin bir kız olmandır.

Tom left because he was sick. <----> Tom hasta olduğu için gitti.

I’m happy because you’re here. <----> Mutluyum çünkü buradasın.

I’m happy because you’re here. <----> Mutluyum çünkü buradasınız.

I’m here because I want to be. <----> Olmak istediğim için buradayım.

I’m in trouble because of you. <----> Senin yüzünden başım belada.

We’re here because we’re poor. <----> Fakir olduğumuz için buradayız.

because it rained, I didn’t go. <----> Yağmur yağdığı için, gitmedim.

I like Tom because he’s honest. <----> Dürüst olduğundan dolayı Tom’u severim.

I was late because of the rain. <----> Yağmurdan dolayı geç kaldım.

I’m still angry because of her. <----> Ben onun yüzünden hâlâ kızgınım.

It all started because of this. <----> Onun hepsi bundan dolayı başladı.

Tom did that because he had to. <----> Tom onu yapmak zorunda olduğu için yaptı.

He is absent because of illness. <----> O hastalık nedeniyle yoktur.

He was late because of the snow. <----> O, kardan dolayı geç kaldı.

I do it because I like to do it. <----> Onu yapmayı sevdiğim için onu yapıyorum.

I know this because Tom told us. <----> Ben bunu Tom bize söylediği için biliyorum.

I like him because he is honest. <----> O dürüst olduğu için ondan hoşlanıyorum.

I was angry because he was late. <----> O geç kaldığı için kızdım.

She’s absent because she’s sick. <----> O, hasta olduğundan dolayı gelmedi.

Tom helped because he wanted to. <----> Tom istediği için yardım etti.

Tom is absent because he’s sick. <----> Tom hasta olduğu için yok.

because he lied, he was punished. <----> O, yalan söylediği için cezalandırıldı.

because he’s sick, he can’t come. <----> O, hasta olduğu için, gelemiyor.

He was absent because of illness. <----> O hastalığından dolayı yoktu.

I did it because I had no choice. <----> Başka seçeneğim olmadığı için onu yaptım.

I went there because I wanted to. <----> Gitmek istediğim için oraya gittim.

That’s because we knew our place. <----> Bu nedenle biz yerimizi biliyorduk.

Tom can’t come because he’s sick. <----> Tom hasta olduğu için gelemiyor.

Tom can’t come, because he’s sick <----> Tom gelemiyor, çünkü o hasta.

I can’t help you because I’m busy. <----> Sana yardım edemem çünkü meşgulüm.

I can’t come because I got sick. <----> Hastalandığımdan dolayı gelemem.

I couldn’t come because it rained. <----> Gelemedim çünkü yağmur yağdı.

I succeeded because of his advice. <----> Onun tavsiyesinden dolayı başardım.

I was late because of the traffic. <----> Trafikten dolayı geç kaldım.

I’m here because I need your help. <----> Yardımına ihtiyacım olduğu için buradayım.

She is absent because of sickness. <----> O, hastalıktan dolayı mevcut değil.

She is absent because of sickness. <----> O, hastalıktan dolayı yoktur.

Tom collapsed because of the heat. <----> Tom ısıdan dolayı çöktü.

Tom left because of what happened. <----> Olanlardan dolayı Tom gitti.

Tom was late because he overslept. <----> Tom uyuyakaldığı için geç kaldı.

We were late because of the storm. <----> Fırtınadan dolayı geç kaldık.

He was absent because of the storm. <----> Fırtına yüzünden yoktum.

I can’t help you because I am busy. <----> Meşgul olduğum için size yardımcı olamam.

I can’t sleep because of the noise. <----> Gürültüden dolayı uyuyamıyorum.

I did that because I had no choice. <----> Başka seçeneğim olmadığı için bunu yaptım.

I stayed indoors because it rained. <----> Yağmur yağdığı için evde kaldım.

I’m here because I have to be here. <----> Burada olmak zorunda olduğum için buradayım.

I’m here because I need Tom’s help. <----> Tom’un yardımına ihtiyacım olduğu için buradayım.

I’m hungry because I haven’t eaten. <----> Yemek yemediğim için açım.

People like him because he is kind. <----> Kibar olduğu için insanlar onu seviyor.

She looked sad because I was angry. <----> Kızgın olduğum için o üzgün görünüyordu.

Tom failed because he didn’t study. <----> Tom çalışmadığı için başarısız oldu.

Tom passed out because of the heat. <----> Tom sıcaktan bayıldı.

We stayed home because of the snow. <----> Kar yüzünden evde kaldık.

because of rain, I could not go out. <----> Yağmurdan dolayı dışarı çıkamadım.

Everything is ruined because of you. <----> Senin yüzünden her şey mahvoldu.

He couldn’t come because he was ill. <----> O, hasta olduğundan dolayı gelemedi.

He couldn’t come because he was ill. <----> Gelemedi çünkü hastaydı.

He fell ill because he ate too much. <----> O çok fazla yediği için hasta hissetti.

He succeeded because he worked hard. <----> O çok çalıştığından dolayı başardı.

He succeeded because he worked hard. <----> O, sıkı çalıştığı için başardı.

He went to bed because he was tired. <----> Yorgun olduğu için yatmaya gitti.

I called you because I need a favor. <----> Bir yardıma ihtiyacım olduğu için seni aradım.

I couldn’t come because of the rain. <----> Yağmur yüzünden gelemedim.

I couldn’t come because of the rain. <----> Yağmurdan dolayı gelemedim.

I don’t know because I wasn’t there. <----> Orada olmadığım için bilmiyorum.

I only quit because you asked me to. <----> Sadece istediğin için vazgeçtim.

I ran because I was late for school. <----> Okula geç kaldığım için koştum.

I stayed at home because I was sick. <----> Ben, hasta olduğum için evde kaldım.

I was late because of heavy traffic. <----> Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.

I’m tired because I walked too much. <----> Fazla yürüdüğüm için yorgunum.

I’m tired because I worked too much. <----> Fazla çalıştığım için yorgunum.

It’s because of me that Tom is here. <----> Benim yüzümden Tom burada.