because ile ilgili cümleler

I came because of Tom. <----> Tom’dan dolayı geldim.

Tom died because of me. <----> Tom benim yüzümden öldü.

I’m here because of Tom. <----> Tom yüzünden buradayım.

I’m here because of Tom. <----> Tom’dan dolayı buradayım.

I’m here because of you. <----> Senin yüzünden buradayım.

It’s because I love him. <----> Bu onu sevdiğim içindir.

It’s because I love you. <----> Bu seni sevdiğim içindir.

Tom left because of you. <----> Tom senin yüzünden ayrıldı.

I eat because I’m hungry. <----> Aç olduğum için yerim.

It’s because he loves me. <----> Bu beni sevdiği içindir.

I do it because I have to. <----> Onu yapıyorum çünkü yapmak zorundayım.

I do it because I want to. <----> Ben istediğim için onu yaparım.

Tom is here because of me. <----> Tom benden dolayı burada.

We’re here because of you. <----> Senin yüzünden buradayız.

We’re here because of you. <----> Sizin yüzünüzden buradayız.

We’re late because of you. <----> Senin yüzünden geç kaldık.

We’re late because of you. <----> Senin yüzünden geciktik.

I came because I wanted to. <----> İstediğim için geldim.

I do it because I enjoy it. <----> Zevk aldığım için bunu yapıyorum.

I know because Tom told me. <----> Tom bana söylediği için biliyorum.

He’s pale because he’s sick. <----> O hasta olduğu için solgun.

I’m going because I want to. <----> Gitmek istediğim için gidiyorum.

I’m not here because of that. <----> Bundan dolayı burada değilim.

I’m only here because of you. <----> Sadece senin yüzünden buradayım.

It’s because you’re an idiot. <----> Bu sen bir aptal olduğun içindir.

It’s funny because it’s true. <----> Doğru olduğu için komiktir.

That’s because you’re a girl. <----> Sebebi senin bir kız olmandır.

Tom left because he was sick. <----> Tom hasta olduğu için gitti.

I’m happy because you’re here. <----> Mutluyum çünkü buradasın.

I’m happy because you’re here. <----> Mutluyum çünkü buradasınız.

I’m here because I want to be. <----> Olmak istediğim için buradayım.

I’m in trouble because of you. <----> Senin yüzünden başım belada.

We’re here because we’re poor. <----> Fakir olduğumuz için buradayız.

because it rained, I didn’t go. <----> Yağmur yağdığı için, gitmedim.

I like Tom because he’s honest. <----> Dürüst olduğundan dolayı Tom’u severim.

I was late because of the rain. <----> Yağmurdan dolayı geç kaldım.

I’m still angry because of her. <----> Ben onun yüzünden hâlâ kızgınım.

It all started because of this. <----> Onun hepsi bundan dolayı başladı.

Tom did that because he had to. <----> Tom onu yapmak zorunda olduğu için yaptı.

He is absent because of illness. <----> O hastalık nedeniyle yoktur.

He was late because of the snow. <----> O, kardan dolayı geç kaldı.

I do it because I like to do it. <----> Onu yapmayı sevdiğim için onu yapıyorum.

I know this because Tom told us. <----> Ben bunu Tom bize söylediği için biliyorum.

I like him because he is honest. <----> O dürüst olduğu için ondan hoşlanıyorum.

I was angry because he was late. <----> O geç kaldığı için kızdım.

She’s absent because she’s sick. <----> O, hasta olduğundan dolayı gelmedi.

Tom helped because he wanted to. <----> Tom istediği için yardım etti.

Tom is absent because he’s sick. <----> Tom hasta olduğu için yok.

because he lied, he was punished. <----> O, yalan söylediği için cezalandırıldı.

because he’s sick, he can’t come. <----> O, hasta olduğu için, gelemiyor.

He was absent because of illness. <----> O hastalığından dolayı yoktu.

I did it because I had no choice. <----> Başka seçeneğim olmadığı için onu yaptım.

I went there because I wanted to. <----> Gitmek istediğim için oraya gittim.

That’s because we knew our place. <----> Bu nedenle biz yerimizi biliyorduk.

Tom can’t come because he’s sick. <----> Tom hasta olduğu için gelemiyor.

Tom can’t come, because he’s sick <----> Tom gelemiyor, çünkü o hasta.

I can’t help you because I’m busy. <----> Sana yardım edemem çünkü meşgulüm.

I can’t come because I got sick. <----> Hastalandığımdan dolayı gelemem.

I couldn’t come because it rained. <----> Gelemedim çünkü yağmur yağdı.

I succeeded because of his advice. <----> Onun tavsiyesinden dolayı başardım.

I was late because of the traffic. <----> Trafikten dolayı geç kaldım.

I’m here because I need your help. <----> Yardımına ihtiyacım olduğu için buradayım.

She is absent because of sickness. <----> O, hastalıktan dolayı mevcut değil.

She is absent because of sickness. <----> O, hastalıktan dolayı yoktur.

Tom collapsed because of the heat. <----> Tom ısıdan dolayı çöktü.

Tom left because of what happened. <----> Olanlardan dolayı Tom gitti.

Tom was late because he overslept. <----> Tom uyuyakaldığı için geç kaldı.

We were late because of the storm. <----> Fırtınadan dolayı geç kaldık.

He was absent because of the storm. <----> Fırtına yüzünden yoktum.

I can’t help you because I am busy. <----> Meşgul olduğum için size yardımcı olamam.

I can’t sleep because of the noise. <----> Gürültüden dolayı uyuyamıyorum.

I did that because I had no choice. <----> Başka seçeneğim olmadığı için bunu yaptım.

I stayed indoors because it rained. <----> Yağmur yağdığı için evde kaldım.

I’m here because I have to be here. <----> Burada olmak zorunda olduğum için buradayım.

I’m here because I need Tom’s help. <----> Tom’un yardımına ihtiyacım olduğu için buradayım.

I’m hungry because I haven’t eaten. <----> Yemek yemediğim için açım.

People like him because he is kind. <----> Kibar olduğu için insanlar onu seviyor.

She looked sad because I was angry. <----> Kızgın olduğum için o üzgün görünüyordu.

Tom failed because he didn’t study. <----> Tom çalışmadığı için başarısız oldu.

Tom passed out because of the heat. <----> Tom sıcaktan bayıldı.

We stayed home because of the snow. <----> Kar yüzünden evde kaldık.

because of rain, I could not go out. <----> Yağmurdan dolayı dışarı çıkamadım.

Everything is ruined because of you. <----> Senin yüzünden her şey mahvoldu.

He couldn’t come because he was ill. <----> O, hasta olduğundan dolayı gelemedi.

He couldn’t come because he was ill. <----> Gelemedi çünkü hastaydı.

He fell ill because he ate too much. <----> O çok fazla yediği için hasta hissetti.

He succeeded because he worked hard. <----> O çok çalıştığından dolayı başardı.

He succeeded because he worked hard. <----> O, sıkı çalıştığı için başardı.

He went to bed because he was tired. <----> Yorgun olduğu için yatmaya gitti.

I called you because I need a favor. <----> Bir yardıma ihtiyacım olduğu için seni aradım.

I couldn’t come because of the rain. <----> Yağmur yüzünden gelemedim.

I couldn’t come because of the rain. <----> Yağmurdan dolayı gelemedim.

I don’t know because I wasn’t there. <----> Orada olmadığım için bilmiyorum.

I only quit because you asked me to. <----> Sadece istediğin için vazgeçtim.

I ran because I was late for school. <----> Okula geç kaldığım için koştum.

I stayed at home because I was sick. <----> Ben, hasta olduğum için evde kaldım.

I was late because of heavy traffic. <----> Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.

I’m tired because I walked too much. <----> Fazla yürüdüğüm için yorgunum.

I’m tired because I worked too much. <----> Fazla çalıştığım için yorgunum.

It’s because of me that Tom is here. <----> Benim yüzümden Tom burada.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence