becomes ile ilgili cümleler

That hat becomes you. <----> Bu şapka üzerinde iyi durdu.

The suit becomes him. <----> Takım ona olur.

It becomes a vicious circle. <----> Bir kısır döngü haline gelir.

It becomes warmer day after day. <----> Hava günden güne ılıyor.

She becomes drowsy after dinner. <----> Akşam yemeğinden sonra onu uyku bastırıyor.

When ice melts, it becomes water. <----> Buz erirse, su olur.

When ice melts, it becomes liquid. <----> Buz erirse, sıvı olur.

When water freezes it becomes ice. <----> Su donduğunda, buz olur.

I hope my book becomes a bestseller. <----> Kitabımın bestseller olmasını bekliyorum.

I hope my book becomes a bestseller. <----> Umarım kitabım bestseller olur.

Water becomes solid when it freezes. <----> Su donduğunda katı olur.

When the snow melts, it becomes water. <----> Kar eridiğinde su olur.

This river becomes shallow at that point. <----> Bu nehir o noktada sığ olur.

Boil the soup down until it becomes thick. <----> Çorba yoğunlaşana kadar kaynatın.

Boil the soup down until it becomes thick. <----> Yoğunlaşana kadar çorbayı kaynat.

He becomes a university student this year. <----> O bu yıl bir üniversite öğrencisi olur.

As we go up higher, the air becomes cooler. <----> Biz yukarı çıkarken hava soğur.

The higher we climb, the colder it becomes. <----> Yükseğe tırmandıkça, hava soğur.

As we dive deeper, the water becomes colder. <----> Daha derine daldığımız zaman su soğur.

As we go up higher, the air becomes thinner. <----> Biz yukarıya giderken hava incelir.

As we grow older, our memory becomes weaker. <----> Biz yaşlandıkça, hafızamız zayıflar.

As you climb higher, the air becomes colder. <----> Yükseğe tırmandığında hava soğur.

The higher you climb, the colder it becomes. <----> Ne kadar yükseğe tırmanırsan o kadar soğuk olur.

As you go up higher, the air becomes thinner. <----> Daha yukarıya giderken hava incelir.

The higher we go up, thinner the air becomes. <----> Ne kadar yükseğe gidersek hava o kadar incelir.

The higher we go up, the cooler the air becomes. <----> Ne kadar yukarıya gidersek hava o kadar soğuk olur.

The older we get, the weaker our memory becomes. <----> Yaşımız ilerledikçe hafızamız zayıflıyor.

The more I hear, the more interesting it becomes. <----> Ne kadar çok duyarsam, o kadar çok ilginç olur.

The number of women who becomes mothers is small. <----> Anne olan kadınların sayısı az.

The atmosphere becomes thinner as you climb higher. <----> Yükseğe tırmandıkça atmosfer incelir.

Water is liquid. When it freezes, it becomes solid. <----> Su sıvıdır. Donduğu zaman, katılaşır.

If your illness becomes worse, call in a specialist. <----> Hastalığın daha da kötüleşirse, bir uzman doktoru ara.

Tom becomes nervous whenever he has to speak in public. <----> Tom herkesin önünde konuşmak zorunda olduğunda sinirlenir.

If the plug becomes dirty, wipe it off with a dry cloth before connecting. <----> Fiş kirlenirse, takmadan önce kuru bir bezle silin.

When rain’s fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. <----> Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

Their influence becomes greater every day, but they are uncreative and can’t make value judgements. <----> Onların etkisi her gün biraz daha büyüyor fakat onlar yaratıcı değil ve değer yargıları yapamıyorlar.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence