becoming ile ilgili cümleler

I’m becoming forgetful. <----> Ben unutkan oluyorum.

I’m becoming a real man. <----> Ben gerçek bir erkek oluyorum.

You’re becoming agitated. <----> Sen tedirgin oluyorsun.

That’s becoming a problem. <----> Bu bir sorun haline geliyor.

Tom is becoming a problem. <----> Tom bir sorun haline geliyor.

Tom is becoming impatient. <----> Tom sabırsız oluyor.

It’s becoming more popular. <----> Daha popüler hale geliyor.

Matters are becoming worse. <----> Meseleler daha da kötüleşiyor.

My father is becoming gray. <----> Babamın saçları ağarıyor.

The sky is becoming cloudy. <----> Gökyüzü bulutlanıyor.

Tom was becoming impatient. <----> Tom sabırsız oluyordu.

I regret becoming a teacher. <----> Bir öğretmen olduğuma pişmanım.

It’s becoming too dangerous. <----> Bu çok tehlikeli oluyor.

He is afraid of becoming sick. <----> O hasta olmaktan korkuyor.

The days are becoming shorter. <----> Günler daha kısa oluyor.

Retirement is becoming a worry. <----> Emeklilik endişe haline geliyor

The weather is becoming cooler. <----> Hava soğuyor.

She dreamed of becoming a nurse. <----> Bir hemşire olduğunu hayal etti.

The noise is becoming deafening. <----> Gürültü kulakları sağır edici hale geliyor.

It is becoming warmer day by day. <----> Günden güne hava gittikçe ısınıyor.

Tom talked about becoming a monk. <----> Tom bir keşiş olmaktan bahsetti.

His name was becoming widely known. <----> Onun adı yaygın olarak biliniyordu.

That color is very becoming on you. <----> O renk üzerinde güzel duruyor.

That color is very becoming on you. <----> O renk sana çok yakışıyor.

Tom is becoming more sophisticated. <----> Tom daha sofistike oluyor.

Tom dreamed of becoming a rock star. <----> Tom bir rock yıldızı olmayı hayal etti.

It’s becoming really, really popular. <----> Bu gerçekten, gerçekten popüler oluyor.

Teachers are becoming more important. <----> Öğretmenler daha önemli hale geliyorlar.

Tom dreams of becoming a millionaire. <----> Tom bir milyoner olmayı hayal ediyor.

Tom is becoming more like his father. <----> Tom daha çok babasına benziyor.

Tom was becoming more and more afraid. <----> Tom gittikçe daha çok korkuyordu.

I used to dream about becoming a model. <----> Bir manken olmanın hayalini kurardım.

I used to dream about becoming a model. <----> Bir model olmanın hayalini görürdüm.

He had no thought of becoming a teacher. <----> Onun bir öğretmen olma düşüncesi yoktu.

He is dreaming of becoming an astronaut. <----> Bir astronot olmayı hayal ediyor.

Tom isn’t interested in becoming famous. <----> Tom ünlü olmakla ilgilenmiyor.

Divorce is becoming more common nowadays. <----> Boşanma bugünlerde daha yaygın oluyor.

He gave up his dream of becoming a pilot. <----> Bir pilot olma hayalinden vazgeçti.

Japan was becoming more powerful in Asia. <----> Japonya Asya’da daha güçlü hale geliyordu.

Have you ever thought of becoming a nurse? <----> Hiç bir hemşire olmayı düşündün mü?

Tom dreamed of becoming a race car driver. <----> Tom, bir yarış arabası pilotu olmayı hayal ediyordu.

Have you ever thought of becoming a writer? <----> Hiç yazar olmayı düşündün mü?

He abandoned his hope of becoming a doctor. <----> Bir doktor olma ümidiyle gitti.

I used to dream about becoming an astronaut. <----> Bir astronot olmanın hayalini kurardım.

I used to dream about becoming very wealthy. <----> Çok zengin olmanın hayalini kurardım.

Tom abandoned his hope of becoming a doctor. <----> Tom bir doktor olma umudundan vazgeçti.

Tom abandoned the hope of becoming an actor. <----> Tom bir aktör olma ümidinden vazgeçti.

The enemy is becoming more and more powerful. <----> Düşman gittikçe daha güçlü oluyor.

This sport is becoming more and more popular. <----> Bu spor gittikçe daha popüler oluyor.

Tom gave up on his dream of becoming a pilot. <----> Tom bir pilot olma hayalinden vazgeçti.

I have never thought about becoming a teacher. <----> Öğretmen olmakla ilgili hiç düşünmedim.

The international situation is becoming grave. <----> Uluslararası durum önemli hâle geliyor.

Wealth is becoming more and more concentrated. <----> Servet gittikçe daha konsantre oluyor.

Have you ever thought about becoming a teacher? <----> Hiç bir öğretmen olmayı düşündün mü?

Tom always dreamed of becoming a bounty hunter. <----> Tom her zaman bir kelle avcısı olmayı hayal etti.

Tom ended up becoming the owner of the company. <----> Tom şirketin sahibi olmaktan vazgeçti.

Tom is becoming accustomed to living in Boston. <----> Tom Boston’da yaşamaya alışıyor.

Tom is becoming more like his mother every day. <----> Tom her geçen gün annesine daha çok benziyor.

Digital music is becoming more and more popular. <----> Dijital müzik gittikçe daha popüler oluyor.

Everything is becoming more and more complicated. <----> Her şey gittikçe daha karmaşıklaşıyor.

He came to Tokyo with the dream of becoming rich. <----> O zengin olma hayaliyle Tokyo’ya geldi.

He went to Tokyo with the dream of becoming rich. <----> O zengin olma hayaliyle Tokyo’ya gitti.

I used to dream about becoming a race car driver. <----> Bir yarış arabası sürücüsü olmanın hayalini kurardım.

Tom always dreamed of becoming a race car driver. <----> Tom her zaman bir yarış arabası sürücüsü olmayı hayal etti.

Tom dreamed of becoming a successful businessman. <----> Tom başarılı bir iş adamı olmayı hayal etti.

Tom had dreams of becoming a famous tennis player. <----> Tom’un ünlü bir tenis oyuncusu olma hayalleri vardı.

Yoga is becoming more and more popular every year. <----> Yoga her yıl gittikçe daha popüler oluyor.

Are you seriously thinking about becoming involved? <----> Karışmayı ciddi olarak düşünüyor musun?

Tom abandoned his dream of becoming an oceanographer. <----> Tom bir oşinograf olma hayalinden vazgeçti.

Her mind is filled with dreams of becoming an actress. <----> Onun aklı bir aktris olma hayalleri ile doludur.

The girl had to abandon the idea of becoming a singer. <----> Kız bir şarkıcı olma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Single dads are becoming more and more vocal in the U.S. <----> Bekâr babalar ABD’de gittikçe daha vokal oluyorlar.

Tom is becoming more and more like his father every day. <----> Tom her gün gittikçe babasına benziyor.

My grandmother was gradually becoming forgetful and frail. <----> Büyükannem giderek unutkan ve kırılgan oluyor.

What’s the best way to stop your children becoming atheists? <----> Çocuğunuzun Ateist olmasını engellemenin en iyi yolu nedir?

I started to learn English with the aim of becoming a teacher. <----> Ben bir öğretmen olmak amacıyla İngilizce öğrenmeye başladım.

It is becoming important for us to know how to use a computer. <----> Bir bilgisayarın nasıl kullanılacağını bilmemiz bizim için önemli hale geliyor.

I am becoming accustomed to the severe climate here bit by bit. <----> Buradaki sert iklime yavaş yavaş alışıyorum.

Tom doesn’t want to give up his dream of becoming an astronaut. <----> Tom bir astronot olma hayalinden vazgeçmek istemiyor.

It is often said that the world is becoming smaller and smaller. <----> Sık sık dünyanın giderek küçüldüğü söylenir.

The flowers are beginning to grow and everything is becoming green. <----> Çiçekler büyümeye başlıyor ve her şey yeşil oluyor.

Modern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated. <----> Modern finans giderek karmaşık ve sofistike hale geliyor.

Your dream of becoming a baseball player will come true if you try hard. <----> Eğer sıkı çalışırsanız, bir beyzbol oyuncusu olma hayalin gerçekleşir.

Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer. <----> Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti.

Eating habits in China have been rapidly becoming Americanized in recent years. <----> Çin’de yemek yeme alışkanlıkları son yıllarda hızla Amerikanlaşmaya başlamıştır.

Many people buy lottery tickets with the dream of immediately becoming wealthy. <----> Birçok insan hemen zengin olmak hayaliyle piyango bileti alır.

Some of the managers complained about him becoming the president of the company. <----> Yöneticilerden bazısı onun şirketin başkanı olmasından yakındı.

The buying and selling of peoples’ personal information is becoming a big issue. <----> İnsanların kişisel bilgilerini almak ve satmak önemli bir sorun oluyor.

He made it clear that he had no intention of becoming a professional football player. <----> O profesyonel bir futbol oyuncusu olmak niyetinde olmadığını açıklığa kavuşturdu.

There were some managers who complained about him becoming the president of the company. <----> Onun şirketin başkanı olmasından yakınan bazı yöneticiler vardı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence