becoming ile ilgili cümleler

I’m becoming forgetful. <----> Ben unutkan oluyorum.

I’m becoming a real man. <----> Ben gerçek bir erkek oluyorum.

You’re becoming agitated. <----> Sen tedirgin oluyorsun.

That’s becoming a problem. <----> Bu bir sorun haline geliyor.

Tom is becoming a problem. <----> Tom bir sorun haline geliyor.

Tom is becoming impatient. <----> Tom sabırsız oluyor.

It’s becoming more popular. <----> Daha popüler hale geliyor.

Matters are becoming worse. <----> Meseleler daha da kötüleşiyor.

My father is becoming gray. <----> Babamın saçları ağarıyor.

The sky is becoming cloudy. <----> Gökyüzü bulutlanıyor.

Tom was becoming impatient. <----> Tom sabırsız oluyordu.

I regret becoming a teacher. <----> Bir öğretmen olduğuma pişmanım.

It’s becoming too dangerous. <----> Bu çok tehlikeli oluyor.

He is afraid of becoming sick. <----> O hasta olmaktan korkuyor.

The days are becoming shorter. <----> Günler daha kısa oluyor.

Retirement is becoming a worry. <----> Emeklilik endişe haline geliyor

The weather is becoming cooler. <----> Hava soğuyor.

She dreamed of becoming a nurse. <----> Bir hemşire olduğunu hayal etti.

The noise is becoming deafening. <----> Gürültü kulakları sağır edici hale geliyor.

It is becoming warmer day by day. <----> Günden güne hava gittikçe ısınıyor.

Tom talked about becoming a monk. <----> Tom bir keşiş olmaktan bahsetti.

His name was becoming widely known. <----> Onun adı yaygın olarak biliniyordu.

That color is very becoming on you. <----> O renk üzerinde güzel duruyor.

That color is very becoming on you. <----> O renk sana çok yakışıyor.

Tom is becoming more sophisticated. <----> Tom daha sofistike oluyor.

Tom dreamed of becoming a rock star. <----> Tom bir rock yıldızı olmayı hayal etti.

It’s becoming really, really popular. <----> Bu gerçekten, gerçekten popüler oluyor.

Teachers are becoming more important. <----> Öğretmenler daha önemli hale geliyorlar.

Tom dreams of becoming a millionaire. <----> Tom bir milyoner olmayı hayal ediyor.

Tom is becoming more like his father. <----> Tom daha çok babasına benziyor.

Tom was becoming more and more afraid. <----> Tom gittikçe daha çok korkuyordu.

I used to dream about becoming a model. <----> Bir manken olmanın hayalini kurardım.

I used to dream about becoming a model. <----> Bir model olmanın hayalini görürdüm.

He had no thought of becoming a teacher. <----> Onun bir öğretmen olma düşüncesi yoktu.

He is dreaming of becoming an astronaut. <----> Bir astronot olmayı hayal ediyor.

Tom isn’t interested in becoming famous. <----> Tom ünlü olmakla ilgilenmiyor.

Divorce is becoming more common nowadays. <----> Boşanma bugünlerde daha yaygın oluyor.

He gave up his dream of becoming a pilot. <----> Bir pilot olma hayalinden vazgeçti.

Japan was becoming more powerful in Asia. <----> Japonya Asya’da daha güçlü hale geliyordu.

Have you ever thought of becoming a nurse? <----> Hiç bir hemşire olmayı düşündün mü?

Tom dreamed of becoming a race car driver. <----> Tom, bir yarış arabası pilotu olmayı hayal ediyordu.

Have you ever thought of becoming a writer? <----> Hiç yazar olmayı düşündün mü?

He abandoned his hope of becoming a doctor. <----> Bir doktor olma ümidiyle gitti.

I used to dream about becoming an astronaut. <----> Bir astronot olmanın hayalini kurardım.

I used to dream about becoming very wealthy. <----> Çok zengin olmanın hayalini kurardım.

Tom abandoned his hope of becoming a doctor. <----> Tom bir doktor olma umudundan vazgeçti.

Tom abandoned the hope of becoming an actor. <----> Tom bir aktör olma ümidinden vazgeçti.

The enemy is becoming more and more powerful. <----> Düşman gittikçe daha güçlü oluyor.

This sport is becoming more and more popular. <----> Bu spor gittikçe daha popüler oluyor.

Tom gave up on his dream of becoming a pilot. <----> Tom bir pilot olma hayalinden vazgeçti.

I have never thought about becoming a teacher. <----> Öğretmen olmakla ilgili hiç düşünmedim.

The international situation is becoming grave. <----> Uluslararası durum önemli hâle geliyor.

Wealth is becoming more and more concentrated. <----> Servet gittikçe daha konsantre oluyor.

Have you ever thought about becoming a teacher? <----> Hiç bir öğretmen olmayı düşündün mü?

Tom always dreamed of becoming a bounty hunter. <----> Tom her zaman bir kelle avcısı olmayı hayal etti.

Tom ended up becoming the owner of the company. <----> Tom şirketin sahibi olmaktan vazgeçti.

Tom is becoming accustomed to living in Boston. <----> Tom Boston’da yaşamaya alışıyor.

Tom is becoming more like his mother every day. <----> Tom her geçen gün annesine daha çok benziyor.

Digital music is becoming more and more popular. <----> Dijital müzik gittikçe daha popüler oluyor.

Everything is becoming more and more complicated. <----> Her şey gittikçe daha karmaşıklaşıyor.

He came to Tokyo with the dream of becoming rich. <----> O zengin olma hayaliyle Tokyo’ya geldi.

He went to Tokyo with the dream of becoming rich. <----> O zengin olma hayaliyle Tokyo’ya gitti.

I used to dream about becoming a race car driver. <----> Bir yarış arabası sürücüsü olmanın hayalini kurardım.

Tom always dreamed of becoming a race car driver. <----> Tom her zaman bir yarış arabası sürücüsü olmayı hayal etti.

Tom dreamed of becoming a successful businessman. <----> Tom başarılı bir iş adamı olmayı hayal etti.

Tom had dreams of becoming a famous tennis player. <----> Tom’un ünlü bir tenis oyuncusu olma hayalleri vardı.

Yoga is becoming more and more popular every year. <----> Yoga her yıl gittikçe daha popüler oluyor.

Are you seriously thinking about becoming involved? <----> Karışmayı ciddi olarak düşünüyor musun?

Tom abandoned his dream of becoming an oceanographer. <----> Tom bir oşinograf olma hayalinden vazgeçti.

Her mind is filled with dreams of becoming an actress. <----> Onun aklı bir aktris olma hayalleri ile doludur.

The girl had to abandon the idea of becoming a singer. <----> Kız bir şarkıcı olma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Single dads are becoming more and more vocal in the U.S. <----> Bekâr babalar ABD’de gittikçe daha vokal oluyorlar.

Tom is becoming more and more like his father every day. <----> Tom her gün gittikçe babasına benziyor.

My grandmother was gradually becoming forgetful and frail. <----> Büyükannem giderek unutkan ve kırılgan oluyor.

What’s the best way to stop your children becoming atheists? <----> Çocuğunuzun Ateist olmasını engellemenin en iyi yolu nedir?

I started to learn English with the aim of becoming a teacher. <----> Ben bir öğretmen olmak amacıyla İngilizce öğrenmeye başladım.

It is becoming important for us to know how to use a computer. <----> Bir bilgisayarın nasıl kullanılacağını bilmemiz bizim için önemli hale geliyor.

I am becoming accustomed to the severe climate here bit by bit. <----> Buradaki sert iklime yavaş yavaş alışıyorum.

Tom doesn’t want to give up his dream of becoming an astronaut. <----> Tom bir astronot olma hayalinden vazgeçmek istemiyor.

It is often said that the world is becoming smaller and smaller. <----> Sık sık dünyanın giderek küçüldüğü söylenir.

The flowers are beginning to grow and everything is becoming green. <----> Çiçekler büyümeye başlıyor ve her şey yeşil oluyor.

Modern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated. <----> Modern finans giderek karmaşık ve sofistike hale geliyor.

Your dream of becoming a baseball player will come true if you try hard. <----> Eğer sıkı çalışırsanız, bir beyzbol oyuncusu olma hayalin gerçekleşir.

Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer. <----> Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti.

Eating habits in China have been rapidly becoming Americanized in recent years. <----> Çin’de yemek yeme alışkanlıkları son yıllarda hızla Amerikanlaşmaya başlamıştır.

Many people buy lottery tickets with the dream of immediately becoming wealthy. <----> Birçok insan hemen zengin olmak hayaliyle piyango bileti alır.

Some of the managers complained about him becoming the president of the company. <----> Yöneticilerden bazısı onun şirketin başkanı olmasından yakındı.

The buying and selling of peoples’ personal information is becoming a big issue. <----> İnsanların kişisel bilgilerini almak ve satmak önemli bir sorun oluyor.

He made it clear that he had no intention of becoming a professional football player. <----> O profesyonel bir futbol oyuncusu olmak niyetinde olmadığını açıklığa kavuşturdu.

There were some managers who complained about him becoming the president of the company. <----> Onun şirketin başkanı olmasından yakınan bazı yöneticiler vardı.