bed ile ilgili cümleler

I sat on the bed. <----> Yatağa oturdum.

I’m going to bed. <----> Yatmaya gidiyorum.

I’m going to bed. <----> Ben yatağa gidiyorum.

I’m still in bed. <----> Ben hala yataktayım.

This bed is cold. <----> Bu yatak soğuk.

Tom got into bed. <----> Tom yatağa girdi.

Tom isn’t in bed. <----> Tom yatakta değil.

Tom made his bed. <----> Tom yatağını düzeltti.

Tom wets his bed. <----> Tom yatağını ıslatıyor.

Get out of my bed. <----> Yatağımdan çık.

Get ready for bed. <----> Yatmak için hazır olun.

Get up out of bed. <----> Yataktan kalk.

He lay on the bed. <----> O, yatakta yatıyordu.

He sat on the bed. <----> O, yatağın üzerine oturdu.

I am going to bed. <----> Yatacağım.

I am going to bed. <----> Yatağa gidiyorum.

I go to bed early. <----> Erken yatarım.

I’m ready for bed. <----> Ben yatmaya hazırım.

It’s time for bed. <----> Uyku zamanı.

It’s time for bed. <----> Yatma zamanı.

It’s time for bed. <----> Yatma vakti.

The bed is unmade. <----> Yatak yapılmamış.

This bed is heavy. <----> Bu yatak ağır.

Tom sat up in bed. <----> Tom yatakta oturdu.

Tom wasn’t in bed. <----> Tom yatakta değildi.

Tom’s bed‘s empty. <----> Tom’un yatağı boş.

Whose bed is that? <----> O kimin yatağı?

Don’t smoke in bed. <----> Yatakta sigara içme.

Everybody’s in bed. <----> Herkes yatıyor.

Go back to bed now. <----> ޞimdi yatağa geri dön.

Go back to bed now. <----> ޞimdi tekrar yatmaya git.

He died in his bed. <----> Yatağında öldü.

He is still in bed. <----> O hâlâ yatakta.

I don’t need a bed. <----> Bir yatağa ihtiyacım yok.

I lay awake in bed. <----> Ben yatakta uyanık yatıyorum.

I should be in bed. <----> Yatakta olmam gerekir.

I should go to bed. <----> Yatmalıyım.

I should go to bed. <----> Yatsam iyi olacak.

I’m already in bed. <----> Ben zaten yataktayım.

It’s under the bed. <----> Yatağın altında.

Let’s move the bed. <----> Yatmaya gidelim.

Look under the bed. <----> Yatağın altına bak.

Please make my bed. <----> Lütfen yatağımı topla.

Tom got out of bed. <----> Tom yataktan çıktı.

Tom got out of bed. <----> Tom yataktan kalktı.

Tom is sick in bed. <----> Tom yatakta hasta.

Tom sat on his bed. <----> Tom yatağında oturdu.

Tom sat on the bed. <----> Tom yatağa oturdu.

Why are you in bed? <----> Neden yataktasın?

Can I go to bed now? <----> ޞimdi yatağa gidebilir miyim?

Go back to your bed. <----> Yatağına dön.

I have to go to bed. <----> Ben yatmaya gitmeliyim.

I have to go to bed. <----> Yatmak zorundayım.

I hid under the bed. <----> Yatağın altına saklandım.

I never make my bed. <----> Asla yatağımı yapmam.

I often read in bed. <----> Sık sık yatakta okurum.

I sprang out of bed. <----> Ben yataktan fırladım.

I want to go to bed. <----> Ben uyumak istiyorum.

I went to bed early. <----> Ben erken yatmaya gittim.

Just go back to bed. <----> Sadece geri yat.

Please make the bed. <----> Lütfen yatağı yapın.

She had gone to bed. <----> O yatmaya gitmişti.

The kids are in bed. <----> Çocuklar yatakta.

Tom has gone to bed. <----> Tom yatmaya gitti.

Tom is lying in bed. <----> Tom yatakta yatıyor.

Tom is still in bed. <----> Tom hâlâ yatakta.

Are you still in bed? <----> Hâlâ yatakta mısın?

He jumped out of bed. <----> O yataktan fırladı.

He went to bed early. <----> O, yatmaya erken gitti.

He’s in bed with flu. <----> O grip yüzünden yatakta.

I go to bed at 10.30. <----> Ben 10:30’da yatarım.

I need to get to bed. <----> Yatmaya gitmeliyim.

I should stay in bed. <----> Ben yatakta kalmalıyım.

I was in bed by nine. <----> Dokuzda yataktaydım.

I’ll go to bed early. <----> Erken yatmaya gideceğim.

I’m going to bed now. <----> ޞimdi yatacağım.

I’m going to bed now. <----> ޞimdi yatağa gidiyorum.

Let’s just go to bed. <----> Sadece yatalım.

Please make your bed. <----> Lütfen yatağını yap.

Send the kids to bed. <----> Çocukları yatağa gönder.

Send the kids to bed. <----> Çocukları yatağa yolla.

Should I stay in bed? <----> Yatakta kalmalı mıyım?

The bed was too hard. <----> Yatak çok sertti.

The maid made my bed. <----> Hizmetçi benim yatağımı yaptı.

They all went to bed. <----> Hepsi yatmaya gitti.

This bed is too soft. <----> Bu yatak çok yumuşak.

This bed looks solid. <----> Bu yatak sağlam gözüküyor.

Tom climbed into bed. <----> Tom yatağa tırmandı.

Tom crawled into bed. <----> Tom yatmaya gitti.

Tom is asleep in bed. <----> Tom yatakta uyuyor.

Tom is under the bed. <----> Tom yatağın altında.

Tom lay awake in bed. <----> Tom’un yatakta gözüne uyku girmedi.

Tom lay awake in bed. <----> Tom yatakta uyanık yatıyordu.

Tom leapt out of bed. <----> Tom yataktan dışarı fırladı.

Tom was lying in bed. <----> Tom yatakta yatıyordu.

Tom went back to bed. <----> Tom yatağa geri gitti.

Tom’s making his bed. <----> Tom yatağını topluyor.

Tom’s making his bed. <----> Tom yatağını düzeltiyor.

Tom’s not in his bed. <----> Tom yatağında değil.

When’s your bed time? <----> Ne zaman yatıyorsun?

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence