bedrooms ile ilgili cümleler

My house has two bedrooms. <----> Benim evimin iki yatak odası var.

The bedrooms are upstairs. <----> Yatak odaları üst kattadır.

Tom’s house has three bedrooms. <----> Tom’un evinin üç tane yatak odası var.

We have four bedrooms upstairs. <----> Ãœst katta dört yatak odamız var.

Tom’s apartment has three bedrooms. <----> Tom’un dairesinin üç yatak odası var.

There are four bedrooms in my house. <----> Evimde dört tane yatak odası vardır.

How many bedrooms does your house have? <----> Evinizde kaç tane yatak odası var?

Tom’s house has three bedrooms upstairs. <----> Tom’un üst katta üç yatak odası var.

We’re looking for an apartment with two bedrooms. <----> İki yatak odası olan bir daire arıyoruz.

They sleep in separate bedrooms even though they’re married. <----> Onlar evli olsalar bile ayrı yatak odalarında uyuyorlar.

Tom and Mary want to buy a house with at least three bedrooms. <----> Tom ve Mary en az üç yatak odalı bir ev satın almak istiyor.

Tom and Mary’s new apartment has three bedrooms. Does that mean that they’re planning on having children? <----> Tom ve Mary’nin yeni dairesinin üç yatak odası var. Bu onların çocuk sahibi olmayı planladığı anlamına mı geliyor?

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence