bedrooms ile ilgili cümleler

My house has two bedrooms. <----> Benim evimin iki yatak odası var.

The bedrooms are upstairs. <----> Yatak odaları üst kattadır.

Tom’s house has three bedrooms. <----> Tom’un evinin üç tane yatak odası var.

We have four bedrooms upstairs. <----> Ãœst katta dört yatak odamız var.

Tom’s apartment has three bedrooms. <----> Tom’un dairesinin üç yatak odası var.

There are four bedrooms in my house. <----> Evimde dört tane yatak odası vardır.

How many bedrooms does your house have? <----> Evinizde kaç tane yatak odası var?

Tom’s house has three bedrooms upstairs. <----> Tom’un üst katta üç yatak odası var.

We’re looking for an apartment with two bedrooms. <----> İki yatak odası olan bir daire arıyoruz.

They sleep in separate bedrooms even though they’re married. <----> Onlar evli olsalar bile ayrı yatak odalarında uyuyorlar.

Tom and Mary want to buy a house with at least three bedrooms. <----> Tom ve Mary en az üç yatak odalı bir ev satın almak istiyor.

Tom and Mary’s new apartment has three bedrooms. Does that mean that they’re planning on having children? <----> Tom ve Mary’nin yeni dairesinin üç yatak odası var. Bu onların çocuk sahibi olmayı planladığı anlamına mı geliyor?