beds ile ilgili cümleler

We have space for two beds. <----> İki yataklık yerimiz var.

I want a room with two beds. <----> İki yataklı bir oda istiyorum.

King size beds are really big. <----> Büyük boy yataklar gerçekten büyüktür.

Tell the maid to make the beds. <----> Hizmetçiye yatakları toplamasını söyle.

Bunk beds are a way to save space. <----> Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur.

The room is furnished with two beds. <----> Oda iki yatakla döşelidir.

We found the beds quite comfortable. <----> Biz yatakları oldukça rahat bulduk.

I am looking for room with twin beds. <----> İkiz yataklı oda arıyorum.

Children often wet their beds at night. <----> Çocuklar sık sık gece yataklarını ıslatırlar.

He was spreading mulch in the flower beds. <----> O, çiçek yataklarında saman yayıyordu.

Tom and Mary booked a room with two beds, but when they arrived at the hotel, there was only one bed. <----> Tom ve Mary iki yataklı bir oda ayırttı fakat otele vardıklarında sadece bir yatak vardı.