beds ile ilgili cümleler

We have space for two beds. <----> İki yataklık yerimiz var.

I want a room with two beds. <----> İki yataklı bir oda istiyorum.

King size beds are really big. <----> Büyük boy yataklar gerçekten büyüktür.

Tell the maid to make the beds. <----> Hizmetçiye yatakları toplamasını söyle.

Bunk beds are a way to save space. <----> Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur.

The room is furnished with two beds. <----> Oda iki yatakla döşelidir.

We found the beds quite comfortable. <----> Biz yatakları oldukça rahat bulduk.

I am looking for room with twin beds. <----> İkiz yataklı oda arıyorum.

Children often wet their beds at night. <----> Çocuklar sık sık gece yataklarını ıslatırlar.

He was spreading mulch in the flower beds. <----> O, çiçek yataklarında saman yayıyordu.

Tom and Mary booked a room with two beds, but when they arrived at the hotel, there was only one bed. <----> Tom ve Mary iki yataklı bir oda ayırttı fakat otele vardıklarında sadece bir yatak vardı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence