beings ile ilgili cümleler

We’re human beings. — Biz insanız.

All human beings are mortal. — Bütün insanlar ölümlüdür.

Soldiers are human beings, too. — Askerler de insanlardır.

Human beings are social creatures. — İnsanlar sosyal yaratıklardır.

Human beings communicate in many ways. — İnsan oğlu birçok şekilde iletişim kurar.

Only human beings are capable of speech. — Sadece insan konuşma yeteneğine sahiptir.

He thinks that they are not sentient beings. — O onların duyarlı varlıklar olmadıklarını düşünüyor.

This weed killer does not harm human beings. — Bu ot kıran insanlara zarar vermez.

Human beings seem to find it difficult to give up their old habits. — İnsanlar eski alışkanlıklarından vazgeçmeyi zor buluyorlar.

Just when the first human beings will reach Mars remains to be seen. — Sadece ilk insanların Mars’a ne zaman varacağı zamanla görülecek.

Human beings differ from other animals in that they can speak and laugh. — İnsan oğlu konuşabilmeleri ve gülebilmeleri bakımından hayvanlardan farklıdır.

Human beings, whether they realise it or not, continually seek happiness. — İnsanlar, bunun farkında olsun veya olmasın, sürekli mutluluk ararlar.