beliefs ile ilgili cümleler

What are your beliefs? — Senin inançların nelerdir?

That goes against my beliefs. — O benim inançlarıma ters düşüyor.

He had strong religious beliefs. — Onun güçlü dini inançları vardı.

They are fanatical in their beliefs. — Onlar inançlarında fanatik.

We should respect each other’s beliefs. — Birbirimizin inançlarına saygı göstermeliyiz.

He is still grappling with religious beliefs. — O hâlâ dini inançlarla boğuşuyor.

We should try to avoid imposing our own beliefs on others. — Kendi inançlarımızı başkalarına zorla kabul ettirmekten kaçmaya çalışmalıyız.