believe in ile ilgili cümleler

I believe in God. — Ben Tanrı’ya inanıyorum.

I believe in God. — Ben Allah’a inanıyorum.

I believe in Tom. — Ben Tom’a inanıyorum.

I believe in him. — Ona inanıyorum.

I believe in you. — Sana inanıyorum.

I believe in you. — Ben size inanıyorum.

I believe in fate. — Ben kadere inanıyorum.

I believe in love. — Aşka inanıyorum.

I believe in that. — Ben ona inanıyorum.

I believe in this. — Ben buna inanıyorum.

We believe in God. — Biz Allah’a inanıyoruz.

We believe in you. — Size inanıyoruz.

I believe in magic. — Ben büyüye inanıyorum.

I believe in peace. — Barışa inanıyorum.

believe in yourself. — Kendine inan.

I believe in ghosts. — Hayaletlere inanırım.

I believe in myself. — Kendime güveniyorum.

I believe in myself. — Kendime inanıyorum.

I believe in people. — İnsanlara inanıyorum.

They believe in God. — Onlar Tanrı’ya inanırlar.

They believe in God. — Onlar Allah’a inanırlar.

Do you believe in God? — Allah’a inanıyor musun?

I believe in miracles. — Ben mucizelere inanıyorum.

Can we believe in that? — Ona inanabilir miyiz?

Do you believe in UFOs? — UFO’lara inanır mısın?

Do you believe in fate? — Kadere inanır mısın?

I believe in education. — Eğitime inanıyorum.

I believe in what I do. — Yaptıklarıma inanıyorum.

I don’t believe in God. — Tanrıya inanmıyorum.

Do you believe in magic? — Büyüye inanır mısın?

Does Tom believe in God? — Tom, Tanrı’ya inanır mı?

I believe in friendship. — Ben dostluğa inanıyorum.

I don’t believe in fate. — Kadere inanmam.

I don’t believe in fate. — Ben kadere inanmıyorum.

I don’t believe in luck. — ޞanslara inanmam.

I don’t believe in luck. — Ben şansa inanmam.

I don’t believe in that. — Ona inancım yok.

I said I believe in you. — Sana inandığımı söyledim.

I still believe in love. — Ben hâlâ aşka inanıyorum.

We believe in ourselves. — Biz kendimize inanıyoruz.

Do you believe in angels? — Meleklere inanır mısın?

Do you believe in ghosts? — Hayaletlere inanıyor musunuz?

Do you believe in ghosts? — Hayaletlere inanır mısın?

I do believe in miracles. — Mucizelere inanırım.

I don’t believe in banks. — Ben bankalara güvenmiyorum.

I don’t believe in karma. — Ben karmaya inanmam.

I don’t believe in magic. — Sihire inanmam.

Do you believe in destiny? — Kadere inanıyor musun?

Do you believe in fairies? — Perilere inanıyor musunuz?

Does Tom believe in magic? — Tom büyüye inanıyor mu?

He doesn’t believe in God. — O Tanrıya inanmıyor.

He doesn’t believe in God. — O Allah’a inanmaz.

I believe in my abilities. — Yeteneklerime güveniyorum.

I believe in my teammates. — Takım arkadaşlarıma inanıyorum.

I don’t believe in aliens. — Uzaylılara inanmıyorum.

I don’t believe in curses. — Lanetlere inanmıyorum.

I don’t believe in ghosts. — Hayaletlere inanmam.

Do you believe in miracles? — Mucizelere inanır mısın?

Do you believe in miracles? — Mucizelere inanır mısınız?

Do you believe in monogamy? — Tekeşliliğe inanıyor musunuz?

I’ll always believe in you. — Sana her zaman inanacağım.

She doesn’t believe in God. — O, Tanrıya inanmaz.

They believe in themselves. — Onlar kendilerine inanıyorlar.

Tom doesn’t believe in God. — Tom Allah’a inanmıyor.

We believe in transparency. — ޞeffaflığa inanıyoruz.

Do you believe in astrology? — Astrolojiye inanır mısın?

Do you believe in evolution? — Evrime inanıyor musun?

I believe in what they said. — Onların söylediğine inanıyorum.

I don’t believe in miracles. — Mucizelere inanmıyorum.

I don’t believe in religion. — Dine inanmıyorum.

I need you to believe in me. — Bana inanmanı istiyorum.

Tom knows we believe in him. — Tom ona inandığımızı biliyor.

We all believe in something. — Hepimiz bir şeye inanırız.

Does Tom believe in miracles? — Tom mucizelere inanıyor mu?

I believe in personal choice. — Kişisel tercihe inanıyorum.

I don’t believe in astrology. — Astrolojiye inanmıyorum.

Dad, do you believe in ghosts? — Baba, hayaletlere inanır mısın?

Do you believe in Santa Claus? — Noel Baba’ya inanır mısın?

Do you believe in such things? — Böyle şeylere inanır mısınız?

Don’t you believe in miracles? — Mucizelere inanmıyor musun?

I believe in getting up early. — Erken kalkmaya inanıyorum.

Some people believe in ghosts. — Bazı insanlar hayaletlere inanırlar.

Tom doesn’t believe in ghosts. — Tom hayaletlere inanmıyor.

Do you believe in eternal life? — Ebedi yaşama inanıyor musun?

I don’t believe in Santa Claus. — Noel Baba’ya inanmıyorum.

I don’t believe in coincidence. — Tesadüfe inanmıyorum.

I don’t believe in fairy tales. — Ben peri masallarına inanmıyorum.

Tom doesn’t believe in doctors. — Tom doktorlara inanmıyor.

Do you believe in reincarnation? — Reenkarnasyona inanıyor musun?

Do you really believe in ghosts? — Gerçekten hayaletlere inanır mısınız?

I don’t believe in coincidences. — Tesadüflere inanmam.

Why do people believe in angels? — İnsanlar neden meleklere inanırlar?

You have to believe in yourself. — Kendine inanmak zorundasın.

He does not believe in evolution. — O, evrime inanmaz.

I believe in myself, I really do. — Kendime inanıyorum, gerçekten yaparım.

I don’t believe in group therapy. — Ben grup terapisine inanmıyorum.

Stand up for what you believe in. — İnandığınız şey için ayağa kalkın.

Tom doesn’t believe in evolution. — Tom evrime inanmıyor.

We were taught to believe in God. — Bize Tanrı’ya inanmak öğretildi.

You have to believe in something. — Bir şeye inanmalısınız.