bells ile ilgili cümleler

The bells are ringing. — Ziller çalıyor.

The bells were ringing. — Ziller çalıyordu.

Can you play Jingle bells? — Jingle bells oynayabilir misin?

Can you play Jingle bells? — Jingle bells çalabilir misin?

It doesn’t ring any bells. — Hiçbir şey çağrıştırmıyor.

The bells started to ring. — Ziller çalmaya başladı.

Tom rang one of the bells. — Tom zillerden birini çaldı.

We heard the church bells. — Kilise çanlarını duyduk.

The church bells are ringing. — Kilise çanları çalıyor.

I love the sound of church bells. — Ben kilise çanlarının sesini seviyorum.

That name doesn’t ring any bells. — O isim bir şey hatırlatmıyor.

All the church bells started ringing together. — Bütün kilise çanları beraber çalmaya başladı.

We could hear the bells ringing from a nearby church. — Kilisenin yakından çan sesini duyabiliyorduk.

Jingle bells, a popular song around Christmas time, is not really a Christmas song. The lyrics say nothing about Christmas. — Jingle bells, Noel zamanı yaklaştığında popüler bir şarkı, aslında bir Noel şarkısı değildir. Sözleri Noel hakkında bir şey söylemiyor.