belong to ile ilgili cümleler

I belong to a gym. — Ben bir spor salonuna üyeyim.

These belong to me. — Bunlar bana ait.

Those belong to me. — Onlar bana ait.

Who do they belong to? — Onlar kime ait?

Who does it belong to? — O kime ait?

The dogs belong to her. — Köpekler ona aittir.

These all belong to me. — Bunların hepsi bana ait.

Who did that belong to? — O kime aitti?

Does that belong to Tom? — O, Tom’a mı ait?

Does that belong to you? — O sana mı ait?

Does this belong to Tom? — Bu Tom’a mı ait?

Does this belong to Tom? — Bu, Tom’un mu?

Does this belong to you? — Bu sana mı ait?

It doesn’t belong to me. — Bu bana ait değil.

Who does that belong to? — O kime ait?

Who does this belong to? — Bu kime ait?

It doesn’t belong to you. — Bu sana ait değil.

These books belong to me. — Bu kitaplar bana ait.

These shoes belong to me. — Bu ayakkabılar bana ait.

Those don’t belong to me. — Bunlar bana ait değil.

Those shoes belong to me. — Bu ayakkabılar bana ait.

I belong to a tennis club. — Ben bir tenis kulübünün üyesiyim.

That doesn’t belong to me. — O bana ait değil.

That doesn’t belong to us. — Bu bize ait değil.

These boots belong to her. — Bu çizmeler ona aittir.

These don’t’ belong to me. — Bunlar bana ait değil.

These shoes belong to Tom. — Bu ayakkabılar Tom’a aittir.

These things belong to me. — Bu şeyler bana ait.

Do you belong to any clubs? — Herhangi bir kulübe üyemisin?

I belong to the brass band. — Bandoya üyeyim.

I belong to the drama club. — Bir tiyatro kulübüne üyeyim.

I belong to the music club. — Müzik kulübüne üyeyim.

I don’t belong to any club. — Ben herhangi bir kulübe ait değilim.

I don’t belong to the club. — Ben kulübe üye değilim.

That used to belong to Tom. — Bu Tom’a aitti.

These gloves belong to Tom. — Bu eldivenler Tom’a aittir.

This used to belong to Tom. — Bu Tom’a aitti.

This used to belong to you. — Bu sana aitti.

What club do you belong to? — Hangi kulübe üyesin?

Who does the gun belong to? — Tabanca kime ait?

Does that car belong to Tom? — O araba Tom’a mı ait?

Does this cap belong to you? — Bu kep sana mı ait?

Does this car belong to you? — Bu araba sana mı ait?

Does this car belong to you? — Bu araba size mi ait?

I belong to a swimming club. — Bir yüzme kulübüne üyeyim.

I belong to the karate club. — Ben karate kulübünün üyesiyim.

Which club do you belong to? — Hangi kulübe üyesin?

Who does the book belong to? — Kitap kime ait.

Does this book belong to you? — Bu kitap size ait mi?

I belong to the sailing club. — Ben yelken kulübüne üyeyim.

Which party do you belong to? — Hangi partiye üyesin?

Which party do you belong to? — Hangi partiye üyesiniz?

I belong to the baseball team. — Ben beyzbol takımına üyeyim.

I belong to the swimming club. — Ben yüzme kulübüne üyeyim.

They belong to the chess club. — Onlar satranç kulübüne üyedir.

This car doesn’t belong to me. — Bu araba bana ait değil.

This gun doesn’t belong to me. — Bu silah bana ait değil.

Who does this guitar belong to? — Bu gitar kime ait?

How many clubs do you belong to? — Kaç tane kulüp sana ait?

This book doesn’t belong to Tom. — Bu kitap Tom’a ait değil.

Does this backpack belong to him? — Bu sırt çantası ona mı aittir?

Who does this suitcase belong to? — Bu bavul kime aittir?

Iceland used to belong to Denmark. — İzlanda Danimarka’ya aitti.

Do you belong to the baseball club? — Beyzbol kulübüne üye misin?

Does she belong to the tennis club? — O, tenis kulübü üyesi midir?

This bicycle used to belong to Tom. — Bu bisiklet Tom’a aitti.

I belong to the rugby football club. — Ragbi futbol kulübüne üyeyim.

This dictionary doesn’t belong to me. — Bu sözlük bana ait değil.

Do these books belong to you or to me? — Bu kitaplar sana mı yoksa bana mı aittir?

Who does this suitcase here belong to? — Buradaki bu valiz kime aittir?

Did the glasses you found belong to Tom? — Bulduğun gözlük Tom’a mı aitti?

Those countries used to belong to France. — Bu ülkeler Fransa’ya aitti.

All the cars in this garage belong to Tom. — Garajdaki tüm arabalar Tom’a ait.

What language group does French belong to? — Fransızca hangi dil grubuna aittir?

I belong to a tennis club in my university. — Ãœniversitemde bir tenis kulübü üyesiydim.

Tom took something that didn’t belong to him. — Tom kendine ait olmayan bir şeyi götürdü.

My rich neighbors belong to a private golf club. — Zengin komşularım özel bir golf kulübüne üyedir.

The people living here belong to the upper class. — Burada yaşayan insanlar üst tabakaya aittir.

I hear that the car Tom bought used to belong to Mary. — Tom’un satın aldığı arabanın Mary’ye ait olduğunu duydum.

The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to. — Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir.