below zero ile ilgili cümleler

It’s six degrees below zero. — Sıfırın altında altı derece.

It’s thirty degrees below zero. — Hava sıfırın altında otuz derecedir.

It is ten degrees below zero now. — ޞimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

Thermometers often go below zero. — Termometreler çoğunlukla sıfırın altına iner.

The temperature is below zero today. — Bugün sıcaklık sıfırın altında.

The temperature’s fallen below zero. — Sıcaklık sıfırın altında düşmüş.

The thermometer went down below zero. — Termometre sıfırın altına düştü.

The temperature is below zero today, too. — Bugün de hava sıcaklığı sıfırın altında.

Today, too, the temperature is below zero. — Bugün de hava sıcaklığı sıfırın altında.

It was ten degrees below zero this morning. — Bu sabah sıfırın altında on dereceydi.

The temperature fell below zero last night. — Sıcaklık dün gece sıfırın altına düştü.

The thermometer reads three degrees below zero. — Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

The temperature fell to five degrees below zero. — Sıcaklık sıfırın altında beş dereceye düştü.

The temperature outside is four degrees below zero. — Dışarıda sıcaklık sıfırın altında dört derecedir.

The temperature is currently ten degrees below zero. — Sıcaklık şu anda sıfırın altında on derece.

The temperature has been below zero for many days now. — Sıcaklık artık pek çok gün boyunca sıfırın altında oldu.

It was below zero this morning, but I cycled to school. — Bu sabah sıcaklık sıfırın altındaydı ama okula bisikletle gittim.

Last night, the temperature went down to ten degrees below zero. — Dün gece, sıcaklık sıfırın altında on dereceye indi.