borrowing ile ilgili cümleler

I hate borrowing money. — Borçlanmaktan nefret ediyorum.

Do you remember borrowing his book? — Onun kitabını ödünç aldığını hatırlıyor musun?

He regretted borrowing the book from her. — Ondan kitabı ödünç aldığına pişman oldu.

Stop borrowing my clothes without asking. — Sormadan giysilerimi almaktan vazgeç.

He was constantly borrowing money from me. — O, benden sürekli olarak ödünç para alıyordu.

Stop borrowing my clothes without my permission. — İznim olmadan giysilerimi almaktan vazgeç.

Is there any chance of my borrowing your typewriter? — Daktilonuzu ödünç almamla ilgili bir ihtimal var mı?

A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it. — Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur.